Hospice Lovisenberg

Telefon: 23 22 51 50
Besøksadr: Geitmyrsveien 45, 0455 Oslo
E-post: hospice@lds.no
Bankkonto: 3000.31.07600. Merk: Hospice Lovisenberg
Henvisning

OBS! Nytt faksnummer fra 1.februar: 23 30 05 31

Hospice Lovisenberg – Senter for Lindring og Livshjelp gir lindrende behandling, pleie og omsorg til kronisk syke kreftpasienter, pasienter med en annen alvorlig kronisk lidelse og døende. Ivaretagelse av pårørende og etterlatte er en del av behandlingstilbudet. Avdelingen består av en Døgnenhet, Livshjelpsenteret med lindrende dagbehandling, poliklinikk, kurs for pårørende/etterlatte, og Lindrende team med ambulerende funksjon, og Kompetanseenheten. Årsrapport 2018

Kompetanseenheten

Kompetanseenheten har som oppgave å arbeide med intern og ekstern undervisning, kompetanseutvikling, intern fagutviklig, forskning.
lovisenberghospice-43_600x300jpg

Årsrapport 2018

Årsrapporten 2018 inneholder hovedtrekkene av årets aktivitet ved Hospice Lovisenberg -

Senter for Lindring og Livshjelp.

Les mer
hender_hospice_dsc_1850_600x300png

Etterlattekurs

Gjennom etterlattekurset ønsker vi å bidra til mestring av veien videre, gjennom økt kunnskap og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon.

Les mer