Hospice Lovisenberg

Telefon: 23 22 51 50
Besøksadr: Geitmyrsveien 45, 0455 Oslo
E-post: hospice@lds.no
Bankkonto: 3000.31.07600. Merk: Hospice Lovisenberg
Henvisning

OBS! Nytt faksnummer fra 1.februar: 23 30 05 31

Hospice Lovisenberg - Senter for Lindring og Livshjelp er en enhet bygd på hospicetradisjonen, og eksisterer i spenningsfeltet mellom denne og den palliative medisinen. Vi gir lindrende behandling, pleie og omsorg primært til pasienter med alvorlig kreftsykdom. Ivaretagelse av pårørende og etterlatte er en del av behandlingstilbudet. Årsrapport 2017

Lovisenberg Livshjelpsenter

Lovisenberg Livshjelpsenter ivaretar den dagbaserte lindrende behandlingen i form av dagbehandling, poliklinikk og kurs for pårørende og etterlatte.

Les mer

Kompetanseenheten

Kompetanseenheten har som oppgave å arbeide med intern og ekstern undervisning, kompetanseutvikling, intern fagutviklig, forskning.
hender_hospice_dsc_1850_600x300png

Etterlattekurs

Gjennom etterlattekurset ønsker vi å bidra til mestring av veien videre, gjennom økt kunnskap og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon.

Les mer
hospice_pa-roerendekurs_dsc_7611_600x300jpg

Pårørendekurs Hospice

Å leve som pårørende til en kreftsyk, gir ulike utfordringer i hverdagen. Med pårørendekurset ønsker vi å bidra til mestring  gjennom økt kunnskap og erfaringsutveksling.

Les mer
ikdahl_kaasa_palliasjon_nou2017-16_600x300png

Debattmøte om palliativt arbeid

Lovisenberg Diakonale Sykehus og Oslo universitetssykehus inviterte til åpent møte for å diskutere hvordan palliasjonstilbudet til alvorlig syke og døende kan bedres.

Les mer