Hospice Lovisenberg

Telefon: 23 22 51 50
Besøksadr: Geitmyrsveien 45, 0455 Oslo
E-post: hospice@lds.no
Bankkonto: 3000.31.07600. Merk: Hospice Lovisenberg
Henvisning

OBS! Nytt faksnummer fra 1.februar: 23 30 05 31

Hospice Lovisenberg - Senter for Lindring og Livshjelp er en enhet bygd på hospicetradisjonen, og eksisterer i spenningsfeltet mellom denne og den palliative medisinen. Vi gir lindrende behandling, pleie og omsorg primært til pasienter med alvorlig kreftsykdom. Ivaretagelse av pårørende og etterlatte er en del av behandlingstilbudet. Årsrapport 2016

Lovisenberg Livshjelpsenter

Lovisenberg Livshjelpsenter ivaretar den dagbaserte lindrende behandlingen i form av dagbehandling, poliklinikk og kurs for pasienter og pårørende. I tillegg har enheten lindrende team med ambulerende virksomhet til eget sykehus, hjemmetjenesten og sykehjem. Oppdraget her er primært kompetanseoverføring.

Les mer

Hospice Lovisenberg Døgnenhet

Døgnenheten er et tilbud til pasienter med alvorlig kreftsykdom og behov for avansert lindrende behandling, pleie og omsorg. Enheten har 12 enerom, og er primært et tilbud for pasienter i helseregion Sør-Øst. Vi tilbyr en til to ukers opphold.

Les mer

Kompetanseenheten

Kompetanseenheten har som oppgave å arbeide med intern og ekstern undervisning, kompetanseutvikling, intern fagutviklig, forskning.

ikdahl_kaasa_palliasjon_nou2017-16_600x300png

Debattmøte om palliativt arbeid

Lovisenberg Diakonale Sykehus og Oslo universitetssykehus inviterte 3/1 til åpent møte for å diskutere hvordan palliasjonstilbudet til alvorlig syke og døende kan bedres.

Les mer
nou_cover_tittel_600x300png

NOU 2017:16 På liv og død

"NOU 2017:16 På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende" ble onsdag 19.12 overrakt til helse- og omsorgsminister Bent Høie av utvalgsleder Stein Kaasa.

Les mer
hospice_pa-roerendekurs_dsc_7611_600x300jpg

Pårørendekurs Hospice

Å leve som pårørende til en kreftsyk, gir ulike utfordringer i hverdagen. Med pårørendekurset ønsker vi å bidra til mestring  gjennom økt kunnskap og erfaringsutveksling.

Les mer
hender_hospice_dsc_1850_600x300png

Etterlattekurs

Gjennom etterlattekurset ønsker vi å bidra til mestring av veien videre, gjennom økt kunnskap og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon. Det serveres et enkelt måltid.

Les mer
hospice_pa-roerende_9_600x300png

Grip dagen

Hospice Lovisenberg tilbyr kurset "Grip dagen": Bevisstgjøring, muligheter og valg- kurs for pasienter som lever med kreft og deres pårørende.

Les mer

Hospice Lovisenberg

Gir lindrende behandling, pleie og omsorg primært til pasienter med alvorlig kreftsykdom. Ivaretagelse av pårørende og etterlatte er en del av behandlingstilbudet.