Hospice Lovisenberg

Telefon: 23 22 51 50
Besøksadr: Geitmyrsveien 45, 0455 Oslo
E-post: hospice@lds.no
Bankkonto: 3000.31.07600. Merk: Hospice Lovisenberg
Henvisning

OBS! Nytt faksnummer fra 1.februar: 23 30 05 31

Hospice Lovisenberg - Senter for Lindring og Livshjelp er en enhet bygd på hospicetradisjonen, og eksisterer i spenningsfeltet mellom denne og den palliative medisinen. Vi gir lindrende behandling, pleie og omsorg primært til pasienter med alvorlig kreftsykdom. Ivaretagelse av pårørende og etterlatte er en del av behandlingstilbudet. Årsrapport 2017

Lovisenberg Livshjelpsenter

Lovisenberg Livshjelpsenter ivaretar den dagbaserte lindrende behandlingen i form av dagbehandling, poliklinikk og kurs for pårørende og etterlatte.

Les mer

Kompetanseenheten

Kompetanseenheten har som oppgave å arbeide med intern og ekstern undervisning, kompetanseutvikling, intern fagutviklig, forskning.
cover3-omsorg-2-2018_600x300jpg

Artikkel i Omsorg

I nummerutgaven Total pain til Omsorg - Nordisk tidsskrift for palliativ medisin ble artikkel fra Hospice publisert. 

Les mer
hender_hospice_dsc_1850_600x300png

Etterlattekurs

Gjennom etterlattekurset ønsker vi å bidra til mestring av veien videre, gjennom økt kunnskap og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon. Det serveres et enkelt måltid.

Les mer
hospice_pa-roerendekurs_dsc_7611_600x300jpg

Pårørendekurs Hospice

Å leve som pårørende til en kreftsyk, gir ulike utfordringer i hverdagen. Med pårørendekurset ønsker vi å bidra til mestring  gjennom økt kunnskap og erfaringsutveksling.

Les mer
bilde_aarsrapp_2017_600x300_hspng

Årsrapport 2017

Årsrapporten 2017 inneholder hovedtrekkene av årets aktivitet ved Hospice Lovisenberg -

Senter for Lindring og Livshjelp.

Les mer