Kontaktinformasjon

15 år med musikkterapi

I år er det 15 år siden musikkterapitilbudet på psykiatrisk klinikk ble etablert. Det hele startet med en 20% prosjektstilling i 2001.

Musikterapeutene ved LDS i 2016- Jeg husker godt at enkelte var litt skeptisk til denne nye behandlingsformen. Men takket være modig og målrettet innsats fra sykepleierne Aina Ryttersveen Johansen og Ann Lisbeth Olsson fikk jeg lov til å komme til Post 1, Vor Frue Hospital i Psykiatrisk klinikk ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, og vise hva musikkterapi kunne bidra med, sier Hans Petter Solli

Etter et år med svært positive erfaringer ønsket både post 2 og 3 musikkterapien velkommen, etter hvert også Post Halvard. Flere musikkterapeuter har vært innom og videreutviklet tilbudet. I dag er det musikkterapeutene Sigrid Sandkjær og Martine Diesen som holder grooven i gang ved Psykiatrisk klinikk.

- Vi tilbyr både grupper og individualtimer, samt jobber med musikk og kulturelle tilbud som del av miljøterapien. Nå er vi spente på å flytte inn i nye lokaler og tilrettelegge for musikkterapi der, sier Sigrid og Martine.

I 2014 fikk sykehuset implementeringsmidler fra Helsedirektoratet til å starte opp med musikkterapi på Lovisenberg DPS. Etter to år med positive erfaringer og gode resultater fra brukerundersøkelser, er det nå besluttet å gjøre prosjektet om til en fast 60% stilling.

Gjennom de siste 15 årene har Lovisenberg Diakonale Sykehus etablert seg som et nasjonalt foregangssykehus når det gjelder implementering av musikkterapi i psykisk helsevern. Vi har høstet anerkjennelse fra så vel brukere som fagfolk, stortingspolitikere og Helsedirektoratet. Dette gir motivasjon til å stå på videre for å gi pasientene våre et best mulig musikkterapitilbud i årene framover, sier Solli.

I uke 42 markerer musikkterapeutene på psykiatrisk klinikk LDS 15-års jubileet med følgende aktiviteter:

  • 10. oktober: - Markering av Verdensdagen for psykisk helse med lunsjkonsert kl 12.30 på Lovisenberg DPS, 5.etg i H32
    - Intern markering av Verdensdagen for psykisk helse for pasientene på Vor Frue Hospital hvor musikkterapeutene deltar
  • 12. oktober: Rockovery:Oslo, et konsertarrangement på SubScene kl 20.00 for brukere av musikkterapi i Osloregionen (se link).
  • 14. oktober: - Jubileumsmarkering med kake, musikk og taler i kantina ved Vor Frue Hospital kl 11.30.
    - Kl 13: felles fredagskaffe med allsang og musikalske innslag for pasientene på Vor Frue Hospital