Kontaktinformasjon

Vandvik i BMJ om MAGICapp

Overlege/professor ved LDS/UiO demonstrerer nytten av appen MAGICapp i artikkel i BMJ, som er omtalt i Aftenposten 18/2. 

Overlege Per Olav Vandvik ved Medisinsk klinikk LDS og professor ved UiO, og leder for prosjektet som står bak "MAGICapp", et non-profit initiativ med formål å raskt bringe til veie ny kunnskap om beste kliniske praksis og oppdaterte retningslinjer, som beslutningsstøtte og samvalgsverktøy for leger og pasienter. MAGICapp er brukervennlig, raskt og visuelt - med stjerne-vurdering av alternativene, som folk kjenner fra TripAdvisor.

Vandvik er førsteforfatter i en BMJ-artikkelen som danner bakgrunnen for hovedoppslaget i Aftenposten 18/2; «Bortkastet og uten effekt» . Samtidig demonstrerer artikkelen i BMJ bruken av appen – anbefales!

Lovisenberg er størst i landet på mange typer skulderoperasjoner, og var tidlig ute med å stille spørsmålstegn ved visse kirurgiske inngrep, der blant annet fysioterapi og trening viste like god effekt.  Ortoped Cecilie Piene Schrøder påpekte i en artikkel i Dagens medisin i 2013 at skulderinngrep burde begrenses. I 2017 publiserte hun en vitenskapelig artikkel i BMJ som viste at for en spesiell type skulderskade hadde placebo /narreoperasjon slike god effekt. 

Den nyutviklede MAGICapp gjør at slik ny kunnskap kan spres langt raskere, slik at pasienter og behandlende lege får et godt og oppdatert grunnlag til å vurdere hvilken behandling som passer best for den enkelte pasienten.