Kontaktinformasjon

Tarmens viktige mikrober

Forskning.no har publisert tre populærvitenskapelige artikler om tarmfloraen, forskere fra Unger Vetlesens Institutt har deltatt.

I oktober i fjor arrangerte Det Norske Videnskaps-Akademi et symposium om tarmfloraen. Unger-Vetlesens Institutt var sterkt representert blant foredragsholderne; Arnold Berstad, Jan Raa og Jørgen Valeur. I helgen publiserte Forskning.no en populærvitenskapelig oppsummering av konklusjonene fra dette symposiet i tre deler:

Del 1

Del 2

Del 3