Kontaktinformasjon

Stänicke om gruppeterapi for ungdom

Line Indrevoll Stänicke har bidratt til et essay om gruppeterapi for ungdom i Psykologitidsskriftet.

Essayet har Stänicke skrevet sammen med Katrine Heim Gjesvik som tidligere jobbet på ungdomsseksjonen, samt to andre som jobber med ungdomsgrupper ved Bup vest. Innholdet er inspirert av Katrine og hennes erfaringer fra å ha gruppeterapi med ungdom ved Nic Waals institutt.

Les essayet her.