Kontaktinformasjon

Samarbeid om ernæring gir resultater

Klinisk ernæringsfysiolog Kristine Nordkvelle er utleid fra LDS til Sagene bydel for å bidra til bedre ernæring i hjemmetjenesten.

Les mer i Sagene Avis.

FOTO: Janina Lauritsen