Kontaktinformasjon

Pasquale Klepp får LDS forskningspris

Lovisenberg Diakonale Sykehus har tildelt årets forskningspris til lege og forsker Pasquale Klepp.

Klepp jobber ved medisinsk klinikk og hun får prisen for hennes første førsteforfatterskap i artikkelen: "Analysis of DNA Methylation at Spesific Loci in Stool Samples Detects Colorectal Cancer and High-Grade Dysplasia in Patients With Inflammatory Bowel Disease" i Clinical Gastroenterology and Hepatology, 2018.

Førsteforfatterskapet er delt med John B. Kisiel Mayo Clinic, Rochester, Minnesota. I tillegg er det medforfattere fra Mayo Clinic, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Exact Sciences Corporation, Madison, Wisconsin.

Pasienter med langvarig tykktarmsbetennelse (IBD) er disponert for kreftutvikling i tarmen. I det forliggende arbeidet har man undersøkt om analyser av arvestoffer (DNA-metyleringsmønster) i avføringen kan brukes til å påvise kreftutvikling.

Tre uavhengige, kliniske materialer på til sammen 332 IBD-pasienter og et kontrollmateriale fra 291 kontroller ble undersøkt. Ett av de kliniske materialene var innsamlet av Pasquale Klepp ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. DNA-metyleringsmønster kunne påvises hos 11 av 12 pasienter som hadde tykktarmskreft eller grov dysplasi. Sensitiviteten var 92 %, spesifisiteten 90 %. Forfatterne foreslår at slike analyser kan brukes til overvåking av IBD-pasienter.

Studien belyser et aktuelt klinisk problem for en betydelig pasientgruppe ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Undersøkelsene er gjort på et omfattende klinisk materiale som er undersøkt med relevante metoder som ledd i et internasjonalt samarbeid. Artikkelen som er publisert i et anerkjent internasjonalt tidsskrift med impactfaktor 7,68 gjør Pasquale Klepp til en verdig prisvinner i 2018.