Kontaktinformasjon

Operasjonsforberedende poliklinikk (OFP) og Ventestue

Alle inneliggende ortopediske pasienter møter nå til en poliklinisk avtale på OFP der forberedelser gjennomføres ila. 2-4 timer. 

Deretter reiser de som ikke har indikasjon for innleggelse hjem eller på hotell. Pasientene får refundert utgifter etter faste satser forklart på Helsenorge.no. OFP startet opp i 5 etg. ved hjørneinngangen i august 2018, men planen er at OFP i løpet av 2019 skal flytte ned i 2 etg. På OFP treffer pasienten sykepleier og anestesilege, mange snakker også med ortoped og fysioterapeut.

Operasjonsmorgenen møter pasientene fastende og nydusjet på den nyåpnede Ventestuen i 4 etg. Der gjøres de siste forberedelsene før pasienten kjøres inn til operasjon. Etter operasjon legges pasienten inn som før.

Det har pågått et prosjektarbeid med tanke på å legge om det preoperative forløpet for inneliggende ortopediske pasienter i Kirurgisk Klinikk. Et av flere mål i dette prosjektet har vært at pasienten skal unngå å være i avdelingen et helt døgn før operasjon, med mindre det er indikasjon for en preoperativ innleggelse. 

Lise Larsen er ansatt som ledende sykepleier for OFP og ventestuen.

Ledende sykepleier Lise Larsen og sykepleier Monica Melhus.
 
Ventestuen.