Kontaktinformasjon

Nytt medikamentfritt behandlingstilbud

Fra 01.01.17 er to av behandlingsplassene på Seksjon døgn, Lovisenberg DPS forbeholdt medikamentfritt behandlingstilbud.

Pasienter med psykoselidelser og bipolare lidelser er prioritert. Det kan henvises fra fastleger og spesialisthelsetjenesten med bestilling om nedtrapping av medisiner, medisinjustering eller medikamentfritt behandlingstilbud.

Det legges stor vekt på brukermedvirkning og pårørendesamarbeid, og alle pasienter som får dette behandlingstilbudet kalles inn til en samtale der behandling med og uten medisiner blir presentert.

Gjennom hele behandlingsforløpet tilbys det pårørendesamtaler. Behandling kan skje i kombinasjon med jobb/eksterne aktiviteter, og innleggelsen kan også skje i bolker.

Les mer om tilbudet her

Les mer om Seksjon døgn her.

Tilbudet er opprettet iht. Helse Sør-Østs «Plan for gjennomføring av medisinfri behandling innen psykisk helsevern i Helse Sør-Øst i henhold til krav i Oppdragsdokumentet 2015». Les mer om den og legemiddelfri behandling på Helsedirektoratets nettside