Kontaktinformasjon

Miljøterapi i Estland

Lovisenberg Diakonale Sykehus og Høyskolen Diakonova samarbeider med sykehuset Narva Haigla i Estland om miljøterapi.