Kontaktinformasjon

Landstinget i Dalarna ser på LDS sporingssystem

Delegasjonen fra Landstinget i Dalarna i Sverige kom på befaring til Kirurgisk klinikk ved Lovisenberg.

Instrumenter plukkes sammen etter bruk ved hjelp av sporingssystemet 

Operasjonsavdelingen har ved utviklingen av dette dataprogrammet stått for et pionerarbeid innen dokumentasjon av utstyr benyttet til pasienter. Operasjonsavdelingen har, sammen med firmaet APX fullført et sporingssystem for instrumenter, implantater og forbruksmateriell. Avdelingen har allerede nå full sporbarhet, som i henhold til ny EU-forskrift skal være på plass innen 2020.

Det finnes andre sporingssystem i Norge, men ingen andre sykehus i Norden har et slikt arbeidsverktøy på operasjonsavdelingen, som er integrert både mot sterilproduksjon, pasientsystem, kvalitetsregister og innkjøpssystem. Systemet effektiviserer arbeidet og sikrer kvalitet.

Når et instrument blir benyttet på operasjonsstuen ser sterilsentralen med en gang at instrumentet er ventet inn for lasting på vaskemaskin. Informasjon om vask og sterilisering blir lagret sammen med instrumentet, og all informasjon blir knyttet til pasient.

Informasjon om implantater og forbruksmateriell som benyttes blir automatisk overført til pasientens journal og lokalt kvalitetsregister. Dette er tidsbesparende i forhold til manuelle rutiner og gir et bedre datagrunnlag for løpende kvalitetssikring av operasjoner. Når en protesekomponent blir registrert åpnet under operasjonen, justeres lagerbeholdningen og det genereres automatisk en ordre. Denne kvalitetskontrolleres og sendes leverandør. Ordren hentes opp ved varemottak hvor skanning av artiklene gjør kontroll av mottatte varer raskt og sikker samtidig som lagerbeholdning justeres automatisk.

Samarbeidet med APX systems AS som er et logistikkfirma har vært fruktbart. De så løsninger og muligheter på en flott måte. Klinikken vil også takke Helse Sør-Øst og Innovasjon Norge som trodde på prosjektet og støttet økonomisk. Vårt produkt; UniTrace er allerede på markedet, vi ønsker at dette skal bli et produkt som blir brukt av mange, da kan det utvikle seg og stadig bli forbedret. Det har vært stor interesse for produktet: det har vært mer enn 10 delegasjoner fra forskjellige helseforetak på besøk. Flere sykehus har allerede valgt å gå for løsningen. Besøket fant sted 15/5 2018.

 
Gjestene ble ønsket velkommen av Marit Glende Johnsen og Einar Johan Amlie som holdt en presentasjon som beskrev systemet.
 
 
Ellen Marie Rettedal Teigen ledet gjestene på en tur rundt i lokalene og viste systemet i funksjon.
  
 
Et bilde til fra turen, her i et annet rom.
  
 
En plansje som viser noe av det som er spesielt ved akkurat dette sporingssystemet.