Kontaktinformasjon

Kirurgisk klinikk på Healthworld

Einar Amlie og Marit Glende Johnsen fortalte om arbeidet med kvalitetskontroll og sporing på klinikken, og hvordan de bruker digitale verktøy til dette.

Overlege og systemutvikler Einar Amlie og leder for operasjonsavdelingen Marit Glende Johnsen foredro om løpende kvalitetskontroll av store operasjonsgrupper og sporingssystem på operasjonsavdelingen ved Lovisenberg Diakonale sykehus på Computerworlds konferanse Healthworld 2018 som ble gjennomført 30/8.

Einar Amlie
Overlege, spesialist i generell kirurgi, Lovisenberg Diakonale Sykehus.
Spesialrådgiver SHD oversatt DRG system fra USA til bruk i stykkprisforsøket 1992-1994 Prosjektsjef for nytt pasientsystem Rikshospitalet og Haukeland sykehus 1994-1996 Opprettet og ansatt ved Analysesenteret Lovisenberg 1998-2005 Overlege og systemutvikler Lovisenberg Diakonale Sykehus 2005 -

Marit Glende Johnsen
Leder av operasjonsavdelingen m/ sterilsentral ved Lovisenberg Diakonale sykehus siden 1996.
Sentral i spesifikasjonsarbeidet i prosjekt med sporbarhet ved sterilsentralen, med integrasjon mot pasientjournal, kvalitetsregistre og til eget innkjøpssystem.