Invitasjon til åpen dag 3/2

LDS samler sengeposter innen psykisk helsevern. Velkommen til vårt nybygg i Lovisenberggt. 21 F på lørdag: Guidede turer hvor det også er god anledning til å stille spørsmål om bygget og om psykisk helsevern i sykehus.

Vårt nye bygg i Lovisenberggt.21 F, er klart til innflytting. Her rommes både Klinikk for psykisk helsevern med syv poster (66 plasser) og Seksjon døgn ved DPS (17 plasser).
Vi er stolte av å kunne få åpne opp og vise frem vårt nye bygg for interesserte før vi starter opp driften:

Åpen dag, lørdag den 3. februar 2018. kl.12:00-15:00.

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Martin C Veland
Klinikksjef, Klinikk for psykisk helsevern
Lovisenberg Diakonale Sykehus

Les mer om det nye bygget her.