Kontaktinformasjon

Forskningspris til Tjelta og FACT

Prosjektleder for FACT Gamle Oslo, Tor Helge Tjelta, fra Bydel Gamle Oslo og Lovisenberg DPS har vunnet Gerd-Ragna Bloch Thorsen sin forskningspris.

Prisen ble utdelt under Schizofrenidagene i Stavanger, november 2017, og består av et stipend.

Bydel Gamle Oslo og Lovisenberg Diakonale Sykehus åpnet det første FACT-teamet i Norge i 2013. Nå er 15 team etablert rundt i landet, og ytterligere 18 er under etablering. Det skal også piloteres 2 FACT Ung og FACT-rus i Oslo. Det er i dag fem FACT-team i Oslo og det etableres 5 nye nå. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ved seniorrådgiver Stig Herman Nygård, har nylig etablert regionalt nettverk for ACT/FACT i Oslo, og Oslo kommune ønsker at alle de 15 bydelene etablerer FACT eller FACT-liknende team.

Både nasjonalt og internasjonalt er det gjort lite forskning på området, og sammen med forskningsleder/professor Anne Landheim  på Nasjonal kompetansetjeneste for samtid rusmisbruk og psykisk lidelse N-ROP vil Tjelta søke videre om midler til doktorgradsarbeid som vil evaluere FACT i Norge, som en del av den nasjonale evalueringen N-ROP utfører for Helsedirektoratet.

Tjelta fikk honnør for sitt banebrytende arbeid med innføringen av FACT-modellen i Norge. Tjelta takket kolleger, Bydel Gamle Oslo og Lovisenberg Diakonale Sykehus. Han vil neste år også arbeide som metodeveileder for nye FACT-team i Oslo. Tjelta tok nylig også over styrevervet i et nytt europeisk nettverk EUCOMS www.eucoms.net etter at seniorforsker/professor emeritus Torleif Ruud anbefalte at styreleder dr. Rene Keet spurte Tjelta om å gå inn for ham.

Dette er FACT-team

FACT står for fleksibel aktiv oppsøkende behandling. (flexible assertive community treatment), og innebærer et paradigmeskift i psykisk helsevern: Istedenfor å leve store deler av livet på institusjon skal en åpen og oppsøkende tjeneste gjøre det mulig å leve et så normalt liv som mulig, selv om man har en psykisk lidelse.

Oppsøkende team der kommune og spesialisthelsetjeneste samarbeider forpliktende med økonomiske ressurser og personell om et tilpasset tilbud, viser svært gode resultater.

Sentralt er brukermedvirkning, nettverksjobbing og støtte til bedringsprosesser. FACT-organisering gir mulighet til å gi tett oppfølging og iverksette forbyggende og tidlig behandling for et høyt antall pasienter.
Et fullt FACT-team vil kunne følge opp ca 200 personer med alvorlig psykisk lidelse. Behandlingsmodellen reduserer sykehusinnleggelser og tvangsbruk i betydelig grad.

Et FACT-team skal være  pasientens støttespillere på veien til å nå egne mål, med fokus på forbedring og livskvalitet (personlig recovery).

Mer om FACT her.

Mer om åpningen av FACT Gamle Oslo her.

Fra åpningen av FACT Gamle Oslo: Erik Ystad (Lovisenberg DPS), Tor Helge Tjelta (Bydel Gamle Oslo), Margret Overdijk (direktør for CCAF i Nederland) og Remmers van Veldhuizen (Senior advisor CCAF).