Kontaktinformasjon

Extra-midler til forskning på musikkterapi

Hans Petter Solli ved Lovisenberg DPS fikk blomster og en sjekk på 850 000 kr x3 av Extrastiftelsen.

Les mer på Extrastiftelsens nettsider, og se video på stiftelsens Facebookside. 


Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten