Kontaktinformasjon

Eldre- og folkehelseministeren på besøk

Statsråd Åse Michaelsen fikk omvisning på Hospice Lovisenberg, her fra allrommet med lekekrok for barn som pårørende. 

Åse Michaelsen fikk orientering om virksomheten ved Hospice Lovisenberg i forbindelse med arbeidet med palliasjonsutredningen NOU 2017:16.

Ministeren hadde også en lengre samtale med pasient og pårørende, som fortalte at det hadde vært verdifullt for dem å bli møtt som familie, og få hjelp til snakke åpent om døden og å få mest mulig ut av tiden de har sammen nå. Vissheten om god lindring og hjelp også etter utskrivelse er avgjørende for opplevelsen av trygghet. Gjennomsnittlig liggetid på Hospice er 12-13 dager.

Michaelsen var opptatt av samarbeidet mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og økt fokus på hjemmetid og trygghet for pasient og pårørende. Dette er synspunkt som også sykehuset engasjerer seg i. Sykehuset ønsker å se på mulighetene for å etablere et prosjekt i samarbeid med bydelene, der lindrende behandling kan gis som et ambulant tilbud, og profesjonell hjelp kan komme hjem til pasientene når de trenger det. Dette kan etableres som en del av behandlingstilbudet i hele sykdomsforløpet, og også kunne gjelde for andre alvorlige diagnoser.

F.v.: statsråd Åse Michaelsen, statssekretær Anne Bramo, Kari Gran Bøe fra sykehusstyret, klinikksjef Hallvard Fanebust, seksjonsleder Joran Slaaen