Kontaktinformasjon

Begrenset parkering

På grunn av byggeprosjekter er det nå vanskelig å få parkert ved LDS. Vi beklager ulempene det medfører, og oppfordrer alle som kan til å reise kollektivt.

Alle som har mulighet oppfordres til å reise kollektivt når de skal til sykehuset, spesielt i tidsrommet kl. 11-14 kan det være vanskelig å få parkert. Klikk her for informasjon om bussruter.

Byggevirksomhet gir redusert parkering

Det arbeides med to nye bygg og en kulvert for å tilknytte byggene som er under oppføring til sykehusets hovedfløy. Byggevirksomheten gjør at det er redusert tilgjengelighet på parkeringsplasser og noe omkjøring frem til hovedinngangen. Taxitransporten går via parken, og parkinngangen brukes nå som hovedinngang sammen med Hjørneinngangen (øre-nese-hals-inngangen).

Vareleveranser

Trafikk for vareleveranser opprettholdes som i dag, selv om det kan blir noe forsinkelser i forbindelse med anleggsvirksomheten. Eventuelt kan man kjøre via parken og Diakonissehuset.

Adkomst LDS i byggeperiode høsten 2016