Kontaktinformasjon

75 % er passert! Og vi fortsetter

Lovisenberg Diakonale Sykehus har nå influensa-vaksinert mer enn 75 % av alle medarbeiderne. 

Det forteller hygienesykepleier Urszula Jadczak, som har koordinert innsatsen. «Vi har fått dette til fordi vi har planlagt for og fått til fin tilrettelegging med lokalt vaksinasjonsansvarlig; vi har en tydelig kampanje; og vi har tett oppfølgning fra lederne i alle deler av sykehuset».

Dette er en formidabel forbedring fra i fjor, da nådde vi 50 % - og vi var blant de aller beste sykehusene i landet. Ambisjonene i år er høyere, også nasjonalt; 75 % skal vaksineres innen utgangen av året.

«Lovisenberg Diakonale Sykehus fortsetter å vaksinere medarbeiderne – vi bør i år kunne nå også 90 %», sier administrerende direktør Tone Ikdahl, som selv slo an tonen da kampanjen startet med vaksinasjon av hele ledergruppen. «Gjennom influensa-vaksinasjon gir vi oss selv og våre nærmeste bedre beskyttelse, selv om den viktigste grunner er at vi skal redusere risikoen for at pasientene våre blir smittet mens de er innlagt.»

Ledergruppen ved sykehuset blir vaksinert av hygienesykepleier Urszula Jadczak.