Kontaktinformasjon

Å snakke med unge om personlighetsproblemer

Åpent arrangement på Litteraturhuset 29.11, med bl.a. Line Indrevoll Stänicke.

Det er Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) som står for arrangementet.
Kvelden innledes av Carla Sharp og Line Indrevoll Stänicke fra Nic Waals Institutt før Øyvind Urnes skal lede et panel bestående av fagpersoner og brukerrepresentanter.

Dagen etter er det en nasjonal konferanse om personlighetsforstyrrelser i endring, se egen påmelding.