Til startsiden
Til startsiden


TAKO-senteret
TAKO-senteret er et landsdekkende kompetanse-senter for oral helse ved sjeldne medisinske tilstander (SMT).

SMT kan medføre problemer også i munnhulen. Vi utreder og behandler pasienter med SMT. Vi samler, systematiserer og formidler kunnskap om slike forhold til helsepersonell og tannhelsetjenesten.
Les mer om oss...
Tlf: 23 22 50 00
Faks: 23 22 59 48
tako@tako.no
Besøksadresse:
Lovisenberggt 17
Postadresse:
Lovisenberg Diakonale Sykehus
TAKO-senteret
Postboks 4970 Nydalen - 0440 Oslo

TAKO-senteret tar i mot barn og voksne med sjeldne medisinske tilstander (SMT) med orale eller oralmotoriske problemer. TAKO-senteret er behjelpelig med undersøkelse, behandlingsplanlegging og veiledning. TAKO-senteret har også en sykehustannklinikk.
Henvisning til TAKO-senteret
I mai arrangerer TAKO-senteret i samarbeid med Senter for Sjeldne Diagnoser ved Oslo Universitetssykehus og Norsk ED-forening den sjette internasjonale konferansen om Ektodermal Dysplasi (ED) i Oslo. Konferansen åpner den 27. mai med en mottakelse i Oslo Rådhus etterfulgt av to spennende fagdager. Siste dag av konferansen er forbeholdt møte mellom internasjonale brukerorganisasjoner.Les mer
Hiv deg rundt og bli med på #funkis2014, en inspirerende konferanse i Valnesfjord i Nordland 5. til 7. september 2014. Den retter seg mot ungdom fra hele landet, og byr på inspirerende påfyll, sosialt samvær og fysisk utfoldelse. Les mer
 
Sykehustannklinikken ved Lovisenberg Diakonale Sykehus gir undersøkelse og behandling til pasienter som har både et rusproblem psykiatrisk diagnose (dobbeltdiagnose), i Helse Sør-Øst. Nå vil tilbudet også omfatte alle inneliggende pasienter ved sykehuset samt noen polikliniske pasienter med aktuelle problemstillinger knyttet til munnhelse. Bakgrunnen for dette er en forsøksordning med tannhelsetjenester som er initiert av Helse- og omsorgsdepartementet.Les mer
De fleste av oss bruker munnen til å spise, drikke, og snakke uten egentlig å tenke på hvordan vi gjør det. Noen av de som har funksjonshemminger som følge av sjeldne medisinske tilstander (SMT) opplever utfordringer med å øve seg opp til å få kontroll på munnen. Disse pasientene og deres pårørende kan få god hjelp hos TAKO-senteret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Vi har snakket med Pamela Åsten, som er en del av det oralmotoriske teamet (OMT) ved senteret.Les mer
 
Mange sjeldne diagnoser krever tverrfaglig tilnærming, både for å kunne stille riktig diagnose og for å kunne tilby adekvat oppfølging og behandling. En viktig del av det tverrfaglige samarbeidet er å formidle opparbeidet kunnskap videre, blant annet gjennom publikasjoner i aktuelle tidsskrift. Tannleger fra TAKO-senteret deltar i flere tverrfaglige team, hvorav en av dem dreier seg om Gorlin syndrom.Les mer
Høsten 2014 vil det startes to nye moduler i tannlegenes systematiske etterutdanning (TSE). En av disse (Modul 8) vil ta for seg spesielle faglige utfordringer tannlegene kan møte i sin praksis.Les mer
 
Pamela Åsten, Harriet Akre og Christina Persson har publisert artikkelen "Associations between speech features and phenotypic severity in Treacher Collins syndrome". Vi har stilt Pamela noen spørsmål, her finner du hennes svar, og lenke til selve artikkelen.Les mer
Til nyhetsarkivet