Til startsiden
Til startsiden


TAKO-senteret
TAKO-senteret er et landsdekkende kompetanse-senter for oral helse ved sjeldne medisinske tilstander (SMT).

SMT kan medføre problemer også i munnhulen. Vi utreder og behandler pasienter med SMT. Vi samler, systematiserer og formidler kunnskap om slike forhold til helsepersonell og tannhelsetjenesten.
Les mer om oss...
Tlf: 23 22 59 49
Faks: 23 22 59 48
tako@tako.no
Besøksadresse:
Lovisenberggt 17
Postadresse:
Lovisenberg Diakonale Sykehus
TAKO-senteret - 0440 Oslo

Henvisning til TAKO-senteret
TAKO-senteret tar i mot barn og voksne med sjeldne medisinske tilstander (SMT) med orale eller oralmotoriske problemer. Problemene kan være direkte relaterte til tilstanden eller være knyttet til problemer med tilnærming, vegring og lignende. TAKO-senteret er behjelpelig med undersøkelse, behandlingsplanlegging og veiledning.
Sykehustannklinikken ved Lovisenberg Diakonale Sykehus gir undersøkelse og behandling til pasienter som har både et rusproblem psykiatrisk diagnose (dobbeltdiagnose), i Helse Sør-Øst. Nå vil tilbudet også omfatte alle inneliggende pasienter ved sykehuset samt noen polikliniske pasienter med aktuelle problemstillinger knyttet til munnhelse. Bakgrunnen for dette er en forsøksordning med tannhelsetjenester som er initiert av Helse- og omsorgsdepartementet.Les mer
De fleste av oss bruker munnen til å spise, drikke, og snakke uten egentlig å tenke på hvordan vi gjør det. Noen av de som har funksjonshemminger som følge av sjeldne medisinske tilstander (SMT) opplever utfordringer med å øve seg opp til å få kontroll på munnen. Disse pasientene og deres pårørende kan få god hjelp hos TAKO-senteret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Vi har snakket med Pamela Åsten, som er en del av det oralmotoriske teamet (OMT) ved senteret.Les mer
 
Mange sjeldne diagnoser krever tverrfaglig tilnærming, både for å kunne stille riktig diagnose og for å kunne tilby adekvat oppfølging og behandling. En viktig del av det tverrfaglige samarbeidet er å formidle opparbeidet kunnskap videre, blant annet gjennom publikasjoner i aktuelle tidsskrift. Tannleger fra TAKO-senteret deltar i flere tverrfaglige team, hvorav en av dem dreier seg om Gorlin syndrom.Les mer
Høsten 2014 vil det startes to nye moduler i tannlegenes systematiske etterutdanning (TSE). En av disse (Modul 8) vil ta for seg spesielle faglige utfordringer tannlegene kan møte i sin praksis.Les mer
 
Pamela Åsten, Harriet Akre og Christina Persson har publisert artikkelen "Associations between speech features and phenotypic severity in Treacher Collins syndrome". Vi har stilt Pamela noen spørsmål, her finner du hennes svar, og lenke til selve artikkelen.Les mer
TAKO-senteret:
 Nye oralmotoriske nettsider
Medfødte syndromer og sykdomstilstander kan påvirke oralmotoriske ferdigheter. Oralmotorisk trening og stimulering kan bidra til en mer positiv utvikling. TAKO-senteret har utviklet nye oralmotoriske nettsider som inneholder forslag til hva som kan inngå i oralmotoriske vurderinger og forslag til trenings- og stimuleringstiltak.Les mer
 
TAKO-senteret arrangerer sin neste videokonferanse for sine etterutdanningsteam, tirsdag 20. mai kl. 09.00-12.00. Senterets videokonferanser er åpne for alle. Tema for videokonferansen er Sjeldne epilepsi-relaterte diagnoser.Les mer
Til nyhetsarkivet