Til startsiden
Til startsiden


TAKO-senteret
TAKO-senteret er et landsdekkende kompetanse-senter for oral helse ved sjeldne medisinske tilstander (SMT).

SMT kan medføre problemer også i munnhulen. Vi utreder og behandler pasienter med SMT. Vi samler, systematiserer og formidler kunnskap om slike forhold til helsepersonell og tannhelsetjenesten.
Les mer om oss...
Tlf: 23 22 59 49
Faks: 23 22 59 48
tako@tako.no
Besøksadresse:
Lovisenberggt 17
Postadresse:
Lovisenberg Diakonale Sykehus
TAKO-senteret - 0440 Oslo

Henvisning til TAKO-senteret
TAKO-senteret tar i mot barn og voksne med sjeldne medisinske tilstander (SMT) med orale eller oralmotoriske problemer. Problemene kan være direkte relaterte til tilstanden eller være knyttet til problemer med tilnærming, vegring og lignende. TAKO-senteret er behjelpelig med undersøkelse, behandlingsplanlegging og veiledning.
TAKO-senteret:
 Nye oralmotoriske nettsider
Medfødte syndromer og sykdomstilstander kan påvirke oralmotoriske ferdigheter. Oralmotorisk trening og stimulering kan bidra til en mer positiv utvikling. TAKO-senteret har utviklet nye oralmotoriske nettsider som inneholder forslag til hva som kan inngå i oralmotoriske vurderinger og forslag til trenings- og stimuleringstiltak.Les mer
TAKO-senteret arrangerer sin neste videokonferanse for sine etterutdanningsteam, tirsdag 20. mai kl. 09.00-12.00. Senterets videokonferanser er åpne for alle. Tema for videokonferansen er Sjeldne epilepsi-relaterte diagnoser.Les mer
 
Helse Sør-Øst RHF gjør kjent at det gjelder nye ordninger for reiseutgifter for barn som pårørende. Pårørendes rett til dekning av nødvendige reiseutgifter reguleres i hovedsak av syketransportforskriften og utføres/dekkes gjennom pasientreiseordningen. Pasienter har i tillegg rett til å få dekket reiseutgifter etter forskrift om barns opphold i sykehus og helsepersonelloven. Se vedlagte brev fra Helse Sør-Øst RHF.Les mer
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) er en samordning av alle kompetansesentrene for sjeldne diagnoser i Norge . Tjenesten ble etablert 1. januar i år og har som formål å øke kvaliteten for brukerne. I forbindelse med dette er det laget en ny nettside.Les mer
 
-Det er viktig og nødvendig at fagmiljøene innenfor spesialisttannhelsetjenesten samles for å diskutere problemstillinger og kommer frem til felles retningslinjer, sier kjeveortoped Stefan Axelsson. TAKO-senteret arrangerte seminar om tverrfaglig oralmedisinsk behandling av barn og unge med mange manglende permanente tenner, tidlig i desember i fjor.Les mer
TAKO-senteret
 En sjelden dag 2014
"Habilitering hele livet" er hovedtema for En sjelden dag 2014 som går av stabelen 28. februar 2014. På linje med andre europeiske land settes en sjelden dag og lite kjente tilstander på dagsorden i Norge fredag 28. februar. En sjelden dag 2014 arrangeres av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og Helsedirektoratet.Les mer
 
Norsk forening for pedodonti (NPF) arrangerte i felleskap med Norsk seksjon av Nordisk Forening for Funksjonshemming og oral helse (NFH), seminar 6.-8. november. Det var nærmere 180 deltakere til stede på seminaret som foregikk i Lillestrøm i år. Syke barn og tenner, spising og ernæring samt søvnapne og NOT, var noen av temaene som ble presentert.Les mer
Til nyhetsarkivet