Til startsiden
Til startsiden


hospicelovisenberg
Hospice Lovisenberg - Senter for Lindring og Livshjelp er en enhet bygd på hospicetradisjonen, og eksisterer i spenningsfeltet mellom denne og den palliative medisinen.

Vi gir lindrende behandling, pleie og omsorg primært til pasienter med alvorlig kreftsykdom. Ivaretagelse av pårørende og etterlatte er en del av behandlingstilbudet. Hospice Lovisenberg består av Lindrende døgnenhet, Livshjelpsenteret og Kompetanseenheten.

Telefon: 23 22 51 50
Besøksadr: Geitmyrsveien 45
0455 Oslo

E-post: hospice@lds.no


For gaver og donasjoner:
Bankkonto: 6096 05 17566
Merk: Hospice Lovisenberg

Henvisning:
Dagbehandling - Døgnbehandling
 
Brosjyre om Livshjelpsenteret
Hospice Lovisenberg - Lovisenberg Livshjelpsenter:
 Kurs for etterlatte
Ivaretagelse av seg selv i ny rolle. Lovisenberg Livshjelpsenter holder kurs for etterlatte av kreftpasienter. Kurset går over 3 ettermiddager: 23/10, 30/10 og 06/11. Alle dager kl. 16:30 - 19:00. Pris: 250,- (Inkluderer et varmt måltid ved kursstart).Les mer
Mot til å stå nær når døden tar tak - samtale om å være pårørende. Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, mandag 13. oktober kl. 18:00 - 19:30. Gratis inngang.Les mer
 
Hospice Lovisenberg:
 Jubileumskonferanse
Hospice Lovisenberg - Senter for Lindring og Livshjelp feirer 20 år i 2014. Vi inviterer til jubileumskonferanse for helsepersonell torsdag 16.oktober kl. 09:00 - 15:30 i Gamle Logen i Oslo. OBS! - Påmeldingsfrist 28. september. Meld deg på her.Les mer
Kurs i Mindfulness og Livsstyrketrening er et nytt tilbud til etterlatte på Hospice Lovisenberg - Senter for Lindring og Livshjelp. I Omsorg nr. 2 / 2014 er det en artikkel som forteller om kurset og hva man ønsker å oppnå med det. Les den her.
 
Hospice Lovisenberg:
 Pårørendekurs
Å leve som pårørende til en alvorlig kreftsyk, gir ulike utfordringer til hverdagen. Gjennom pårørendekurset ønsker vi å bidra til mestring av pårørenderollen gjennom økt kunnskap og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon. Kurset går over 4 ettermiddager: 4/9, 11/9, 18/9 og 25/9Les mer
Lovisenberg Livshjelpsenter:
 Kurs høsten 2014
Lovisenberg Livshjelpsenter tilbyr høsten 2014 følgende kurs for pasienter, pårørende og etterlatte: Pårørendekurs: mestringskurs for pårørende til alvorlig syke kreftpasienter, etterlattekurs: ivaretagelse av seg selv i ny rolle, Grip Dagen: mestringskurs for pasienter som lever med alvorlig kreftsykdom og deres pårørende, samt Mindfulnesskurs for pårørende og etterlatte.Les mer
 
Forskningstudien "Munnstellbehandling til pasienter med ubehag i munnen" startet mars 2014. Studien er en randomisert kontrollert studie som totalt inkluderer 88 pasienter ved Hospice Lovisenberg. Forskningsstudien skal sammenligne fysiologisk saltvann og salviete sin effekt på munnhelsen til alvorlig syke og døende pasienter.Les mer
Til nyhetsarkivet