Til startsiden
Til startsiden


hospicelovisenberg
Hospice Lovisenberg - Senter for Lindring og Livshjelp er en enhet bygd på hospicetradisjonen, og eksisterer i spenningsfeltet mellom denne og den palliative medisinen.

Vi gir lindrende behandling, pleie og omsorg primært til pasienter med alvorlig kreftsykdom. Ivaretagelse av pårørende og etterlatte er en del av behandlingstilbudet. Hospice Lovisenberg består av Lindrende døgnenhet, Livshjelpsenteret og Kompetanseenheten.

Telefon: 23 22 51 50
Besøksadr: Geitmyrsveien 45
0455 Oslo

E-post: hospice@lds.no


For gaver og donasjoner:
Bankkonto: 6096 05 17566
Merk: Hospice Lovisenberg

Henvisning:
Dagbehandling - Døgnbehandling
 
Brosjyre om Livshjelpsenteret
Hospice Lovisenberg:
 Hospice Lovisenberg 20 år
Hospice Lovisenberg - Senter for Lindring og Livshjelp feiret i uke 42 sitt 20 års jubileum. Jubileet ble markert med ulike arrangementer. Først Folkemøte på Litteraturhuset, deretter feiring for pasienter og deres pårørende på Lindrende Dagbehandling. Det ble avsluttet med en konferanse i Gamle Logen, og en festmiddag om kvelden for ansatte og innbudte gjester på Hotell Bristol.Les mer
Hospice Lovisenberg:
 Om Hospice i Klassekampen
I Norge dør 8 av 10 på en offentlig institusjon, altså på sykehus eller sykehjem. Hvordan ivaretas våre syke og døende? Marianne L. L. Melgård har skrevet en artikkel om Hospice Lovisenberg i Klassekampen, den kom på trykk lørdag 11. oktober. Les faksimile av artikkelen her.
 
Hospice Lovisenberg - Lovisenberg Livshjelpsenter:
 Kurs for etterlatte
Ivaretagelse av seg selv i ny rolle. Lovisenberg Livshjelpsenter holder kurs for etterlatte av kreftpasienter. Kurset går over 3 ettermiddager: 23/10, 30/10 og 06/11. Alle dager kl. 16:30 - 19:00. Pris: 250,- (Inkluderer et varmt måltid ved kursstart).Les mer
Kurs i Mindfulness og Livsstyrketrening er et nytt tilbud til etterlatte på Hospice Lovisenberg - Senter for Lindring og Livshjelp. I Omsorg nr. 2 / 2014 er det en artikkel som forteller om kurset og hva man ønsker å oppnå med det. Les den her.
 
Lovisenberg Livshjelpsenter:
 Kurs høsten 2014
Lovisenberg Livshjelpsenter tilbyr høsten 2014 følgende kurs for pasienter, pårørende og etterlatte: Pårørendekurs: mestringskurs for pårørende til alvorlig syke kreftpasienter, etterlattekurs: ivaretagelse av seg selv i ny rolle, Grip Dagen: mestringskurs for pasienter som lever med alvorlig kreftsykdom og deres pårørende, samt Mindfulnesskurs for pårørende og etterlatte.Les mer
Forskningstudien "Munnstellbehandling til pasienter med ubehag i munnen" startet mars 2014. Studien er en randomisert kontrollert studie som totalt inkluderer 88 pasienter ved Hospice Lovisenberg. Forskningsstudien skal sammenligne fysiologisk saltvann og salviete sin effekt på munnhelsen til alvorlig syke og døende pasienter.Les mer
 
Hospice Lovisenberg / LDS:
 Årsrapport Hospice Lovisenberg 2013
Årsrapporten for 2013 inneholder hovedtrekkene av årets aktivitet ved Hospice Lovisenberg - Senter for Lindring og Livshjelp. Gjennom mange år med lindrende behandling, pleie og omsorg til alvorlig syke og døende har vi opparbeidet oss en unik og solid kompetanse. Like viktig som at våre pasienter drar nytte av vår kompetanse er det at vi deler denne med helsevesenet for øvrig.
Til nyhetsarkivet