Til startsiden
Til startsiden


hospicelovisenberg
Hospice Lovisenberg - Senter for Lindring og Livshjelp er en enhet bygd på hospicetradisjonen, og eksisterer i spenningsfeltet mellom denne og den palliative medisinen.

Vi gir lindrende behandling, pleie og omsorg primært til pasienter med alvorlig kreftsykdom. Ivaretagelse av pårørende og etterlatte er en del av behandlingstilbudet. Hospice Lovisenberg består av Lindrende døgnenhet, Livshjelpsenteret og Kompetanseenheten.

Telefon: 23 22 51 50
Besøksadr: Geitmyrsveien 45
0455 Oslo

E-post: hospice@lds.no


For gaver og donasjoner:
Bankkonto: 6096 05 17566
Merk: Hospice Lovisenberg

Henvisning:
Dagbehandling - Døgnbehandling
 
Brosjyre om Livshjelpsenteret
Lovisenberg Livshjelpsenter:
 Pårørendekurs
Å leve som pårørende til en kreftsyk, gir ulike utfordringer til hverdagen. Gjennom pårørendekurset ønsker vi å bidra til mestring av pårørenderollen gjennom økt kunnskap og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon. Det serveres et enkelt måltid.Les mer
Lovisenberg Livshjelpsenter tilbyr følgende kurs for pasienter og pårørende: Pårørendekurs, Etterlattekurs, GRIP DAGEN- bevisstgjøring - muligheter og valg: "Hvordan leve med kreft? Mestring av psykiske utfordringer" For pasienter som lever med kreft og deres pårørende og MINDFULNESS, Når sorgen setter seg i kroppenLes mer
 
Den handler om lindrende nærvær. Alle skal dø. Men de færreste snakker om det. For noen er det jobben. Av Kristin Horn Talgø og Erik M. Sundt. Les den her.
Hospice Lovisenberg - Senter for Lindring og Livshjelp:
 Premiere på 5 undervisningsfilmer
Onsdag 3. desember hadde Hospice Lovisenberg premiere på 5 undervisningsfilmer for helsepersonell som arbeider med alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende. Høsten 2013 mottok Hospice Lovisenberg i samarbeid med Kreftforeningen kr. 250.000,- fra Extra Stiftelsen for å lage filmene. Se dem her.Les mer
 
Hospice Lovisenberg:
 Festskrift, Glimt og Matlyst
I anledning Hospice Lovisenberg sitt 20 års jubileum har vi gleden av å lansere tre publikasjoner: Festskrift, Glimt og Matlyst. Heftene fås ved henvendelse Hospice Lovisenberg enten på tlf. 23 22 51 50 eller e-post hosp@lds.no.Les mer
Hospice Lovisenberg:
 Lyst til å glede noen?
Hospice Lovisenberg har en stab av frivillige på 13 medarbeidere. De frivillige bidrar med en stor innsats i praktisk arbeid og har stor betydning for pasienter, pårørende og ansatte. De representerer "det lille ekstra" for Hospice. Kunne du tenke deg å være frivillig? Les mer
 
Hospice Lovisenberg:
 Å være frivillig på Hospice
Et innlegg ved Marianne Fabritius - Har du lyst til å glede noen? Det var det enkle budskap i annonsen fra Hospice Lovisenberg som jeg fant i lokalavisen for halvannet år siden. De søkte etter frivillige. Glede noen? Hvem har ikke lyst til det? Les mer
Til nyhetsarkivet