Til startsiden
Til startsiden


hospicelovisenberg
Hospice Lovisenberg - Senter for Lindring og Livshjelp er en enhet bygd på hospicetradisjonen, og eksisterer i spenningsfeltet mellom denne og den palliative medisinen.

Vi gir lindrende behandling, pleie og omsorg primært til pasienter med alvorlig kreftsykdom. Ivaretagelse av pårørende og etterlatte er en del av behandlingstilbudet. Hospice Lovisenberg består av Lindrende døgnenhet, Livshjelpsenteret og Kompetanseenheten.

Telefon: 23 22 51 50
Besøksadr: Geitmyrsveien 45
0455 Oslo

E-post: hospice@lds.no


For gaver og donasjoner:
Bankkonto: 6096 05 17566
Merk: Hospice Lovisenberg

Henvisning:
Dagbehandling - Døgnbehandling
 
Brosjyre om Livshjelpsenteret
Hospice Lovisenberg
 Jubileumskonferanse
Hospice Lovisenberg - Senter for Lindring og Livshjelp feirer 20 års i 2014. Vi inviterer til jubileumskonferanse for helsepersonell torsdag 16.oktober kl.09.00-15.30 i Gamle Logen.Les mer
Lovisenberg Livshjelpsenter:
 Kurs høsten 2014
Lovisenberg Livshjelpsenter tilbyr høsten 2014 følgende kurs for pasienter, pårørende og etterlatte: Pårørendekurs: mestringskurs for pårørende til alvorlig syke kreftpasienter, etterlattekurs: ivaretagelse av seg selv i ny rolle, Grip Dagen: mestringskurs for pasienter som lever med alvorlig kreftsykdom og deres pårørende, samt Mindfulnesskurs for pårørende og etterlatte.Les mer
 
Lovisenberg Livshjelpsenter:
 Kurs for etterlatte
Ivaretagelse av seg selv i ny rolle. Lovisenberg Livshjelpsenter holder kurs for etterlatte av kreftpasienter. Kurset går over 2 ettermiddager; 8/5 og 15/5 eller 5/6 og 12/6. Begge dager kl. 16:30 - 19:00..Les mer
Forskningstudien "Munnstellbehandling til pasienter med ubehag i munnen" startet mars 2014. Studien er en randomisert kontrollert studie som totalt inkluderer 88 pasienter ved Hospice Lovisenberg. Forskningsstudien skal sammenligne fysiologisk saltvann og salviete sin effekt på munnhelsen til alvorlig syke og døende pasienter.Les mer
 
Hospice Lovisenberg / LDS:
 Årsrapport Hospice Lovisenberg 2013
Årsrapporten for 2013 inneholder hovedtrekkene av årets aktivitet ved Hospice Lovisenberg - Senter for Lindring og Livshjelp. Gjennom mange år med lindrende behandling, pleie og omsorg til alvorlig syke og døende har vi opparbeidet oss en unik og solid kompetanse. Like viktig som at våre pasienter drar nytte av vår kompetanse er det at vi deler denne med helsevesenet for øvrig.
Lene Dieserud Ertner som bl.a. jobber som frivillig ved Hospice Lovisenberg har skrevet boken "Berøring - i omsorg og lindring" som lanseres av Fagbokforlaget 13. mars 2014. Dette er den første norske fagboken som er spesifikt rettet mot emnet berøring som komplementær behandling.Les mer
 
Hospice Lovisenberg:
 Luer til kreftpasienter
Ansatte, frivillige og andre med tilknytning til Lovisenberg Diakonale Sykehus har strikket luer til kreftrammede som har tilhørighet til sykehuset. Luene, som er laget av et ekstra mykt "melke-garn", vil deles ut til aktuelle pasienter på de medisinske postene, Hospice og i våre bydeler.Les mer
Til nyhetsarkivet