Til startsiden
Til startsiden


Indremedisin
Klinikk for medisin har spesialister innen de fleste fagområder, spesialkompetanse for demensutredning og rehabilitering av geriatriske pasienter, og et spesielt fokus på storbyproblematikk.

Sykehuset har en godt innarbeidet tolketjeneste.

Unger-Vetlesens Institutt forsker på indremedisin.

Indremedisinsk poliklinikk/
Timebestilling:
23 22 57 20
23 22 56 56
Ekspedisjonen:
23 22 56 20 (8-14)
faks: 23 22 56 51

Besøkstid 13.00 - 19.00

 C13 urea pusteprøve remisse
 
 Avbestilling av time, Medisinsk poliklinikk
Lovisenberg Diakonale Sykehus - Klinikk for medisin:
 Presentasjon av klinikk for medisin
Vi har som målsetting å være et godt lokalsykehus innen indremedisin for ca. 156 000 innbyggere i indre Oslo. Vi vektlegger tverrfaglighet, tett samarbeid med bydelene, og har et særlig fokus på storbyproblematikk.Les mer
Klinikk for medisin
 Medisinsk akuttseksjon
Medisinsk akuttseksjon består av Medisinsk mottak og Medisinsk intensiv og overvåking.

Seksjonsleder er Solveig Viken.
Seksjonsoverlege Per Drottning

Les mer
 
Klinikk for medisin:
 Medisinsk poliklinikk
Medisinsk poliklinikk har kompetanse innen generell indremedisin, blodsykdommer, diabetes, geriatri, hjerte- og karsykdommer, infeksjonssykdommer, lungesykdommer, mage- og tarmsykdommer og stoffskiftesykdommer. For mer kontaktinformasjon og avbestilling av time:Les mer
Klinikk for medisin:
 Post 6 - Infeksjon og gastro

Hovedvekten av pasientene på post 6 blir behandlet for infeksjon- og gastro-medisinsk problematikk.

Telefonnummer: 23 22 58 50

Beliggenhet: 5. etasje i Lovisenberggt. 17, inngang via fra sykehusets hovedresepsjon. Posten er en medisinsk sengepost med 24 senger, inkludert 2 høyteknologiske isolat der pasienter kan luftsmitteisoleres. Hovedvekten av pasientene på post 6 blir behandlet for infeksjon- og gastro-medisinsk problematikk.

Seksjonsoverlege Mage-tarm sykdommer: Finn Strøm.
Seksjonsoverlege infeksjonssykdommer Per Gerlyng.

Vanlige diagnoser er:
 • Morbus Crohn
 • Ulcerøs kolitt
 • Leversvikt
 • Pneumoni
 • Erysipelas
 • Pyelonefritt
 • Sårinfeksjoner
 • Tuberkulose
Les mer
 

Post 7 har 24 senger og behandler pasienter innefor lunge, hematologi og onkologi.


 

Seksjonsoverlege hematologi Ann-Karin Solvang.
Seksjonsoverlege lungesykdommer Syed Nadeem Hussain.

Vi behandler blant annet pasienter med:

 • KOLS
 • Astma
 • Traceostomier,
 • Oksygentilpasning
 • Pleuratapping
 • Thoraxdren
 • Anemier,
 • Lungeembolier
 • Cancer
 • Dyp vene trombose
 • Cellegiftbehandling

Les mer
Post 8 har 24 senger og behandler i hovedsak hjertesyke og slagrammede pasienter, samt andre indremedisinske pasienter. Diagnoser vi forholder oss mye til er hjerteinfarkt, hjertesvikt, atrieflimmer, ustabil angina pectoris, hjerteopererte pasienter, akutt hjerneslag og akutt funksjonssvikt.
Geriatrisk poliklinikk: utredning av de vanligst geriatriske tilstander
Slagpoliklinikk: kontroll og videre oppfølging etter hjerneslag.

Seksjonsoverlege hjertesykdommer Torstein Jensen.
Seksjonsoverlege geriatri Tor Olav Rui.

Les mer
 
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Klinikk for medisin:
 Unger-Vetlesens Institutt
Unger-Vetlesen Institutt er organisert som del av Klinikk for medisin ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Instituttet skal drive indremedisinsk forskning med utgangspunkt i aktuelle problemstillinger i forhold til befolkningen sykehuset betjener. Les mer
Til nyhetsarkivet