Kontaktinformasjon

LDS i nyhetene

Som Nav-veileder på Jevnaker, vet Line (27) så altfor godt hva hun snakker om (Ringerikes Blad)

5/16/2018

Line Frøyhov Ødegård har havnet i en litt uvanlig situasjon. Hun jobber 50 prosent på Nav Jevnaker og er 50 prosent på arbeidsavklaring. Hun er derfor både bruker og veileder.

Enighet med LO og YS i lønnsoppgjøret for sykehusene (Spekter.no)

5/14/2018

- Vi er fornøyd med å ha kommet til enighet med LO og YS i lønnsoppgjørene for sykehusene, sier Sylvia Brustad, direktør for Spekter Helse.

Barnepsykiatriens mor (Nye Troms)

5/13/2018

Nic Waal var en frimodig kvinne som engasjerte seg for barneoppdragelse og trodde på seksuell frigjøring. Instituttet hun etablerte, er i dag landets største innenfor barne- og ungdomspsykiatri.

Sykehusplaner for Osloområdet - gjelder oss alle (Ivar Johansens Nettside)

5/13/2018

Alle er enig i at Oslo må ha nye sykehusbygg, men der stopper så enigheten. Hvor skal de ligge, hvor store skal de være og hvilke funksjoner skal de ha.

Rekruttering til en studie om kognitive vansker etter ervervet hjerneskade pågår (Universitetet i Oslo)

5/9/2018

Opplever du kognitive vansker etter et hjerneslag eller en traumatisk hjerneskade som påvirker deg i sosial kommunikasjon med andre?

Trikkedrapet: Påtalemyndigheten mener tiltalte fortsatt må tvangsbehandles (NRK)

5/8/2018

Påtalemyndigheten mener mannen som drepte én og skadet fire andre i 2004, fortsatt kan utgjøre en fare for andre om han ikke er underlagt tvungen behandling. Mannen har de siste årene

Ruset seg fra han var 12 år - psykiater mener tiltalte har vært en kasteball i systemet (Østlands-Posten)

5/8/2018

Allerede som 12-åring begynte Larvik-gutten å røyke hasj. I retten mente den rettssakkyndige psykiateren at den psykisk syke tiltalte 24-åringen ikke har fått den hjelpen han burde.

Enighet mellom Spekter og Legeforeningen (Legeforeningen.no)

5/8/2018

Partene ble enige om Legeforeningens sentrale overenskomst - A2. Nå blir det lokale B-delsforhandlinger på hvert helseforetak, Lovisenberg Diakonale sykehus og Martina Hansens hospital.

Ph.d.-disputaser (Tidsskrift for Den norske legeforening)

5/8/2018

Maren Ranhoff Hov, Prehospital assessment of acute stroke. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 22.3.2018.

Ansatte med erfaring får 500.000 i årslønn (Newshub NO)

5/3/2018

Spekter og Norsk Sykepleierforbund er enige om at minstelønnen for sykepleiere med 10 års ansiennitet økes til 490.000 fra 1. juli i år, og at den skal heves til 500.000 senest fra 1. juli 2019.

Enighet i tariffoppgjøret for sykehusene (Sykepleien)

5/3/2018

SKRYT: - Selv om vi gjerne skulle ha sett at rammen for oppgjøret var høyere, må jeg rose Spekter for godt samarbeid og en god vilje til å møte oss på viktige punkter, sier forbundsleder Eli

Lønnsøkning på 3,5 prosent for sykepleiere i helseforetakene (FriFagbevegelse)

5/3/2018

Spekter og Norsk Sykepleierforbund (NSF) er kommet til enighet i tariffoppgjøret for sykehusene.

Enighet i tariffoppgjøret for sykehusene (Stavanger Aftenblad)

5/3/2018

Spekter og Norsk Sykepleierforbund (NSF) er kommet til enighet i tariffoppgjøret for sykehusene.

Enighet i tariffoppgjøret for sykehusene (ABC Nyheter)

5/2/2018

Spekter og Norsk Sykepleierforbund (NSF) er kommet til enighet i tariffoppgjøret for sykehusene.

500 000 til erfarne sykepleiere (Spekter.no)

5/2/2018

Sylvia Brustad i Spekter og Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund signerer protokoll etter å ha kommet til enighet i lønnsoppgjøret.