Lovisenberg Diakonale Sykehus:
Bydelsutvalg på besøk
Mandag 26. mars var medlemmene i de nyvalgte bydelsutvalgene i Lovisenberg sektor invitert til sykehuset. Det for å få en presentasjon av hva som gjøres for pasienter og i samarbeid med bydelene.

Adm. dir. Lars Erik Flatø innledet med en oversikt på overordnet plan, og ble etterfulgt av klinikksjef Anne Marit Tangen som fortalte om Klinikk for Medisin og deretter avdelingsleder Janne Sonerud fra Lovisenberg distriktspsykiatriske senter som fortale om aktivitetene innen psykiatrien, både på DPS nivå og for andre enheter innen feltet. Avdelingsleder Trond Noddeland fra Psykiatrisk avdeling var også til stede.

Det var godt oppmøte og utvalgsmedlemmene ga inntrykk av å kose seg. Det ble også stilt en del spørsmål og interessen for sykehuset og det gode samarbeidet med bydelene var tydelig. Tidl. sjeflege og nå forskningsdirektør Bjørn Holm hadde også tatt turen innom og kunne fortelle fra sin lange fartstid ved sykehuset.

BU2012, 
Det var livlig dialog i salen før arrangementet startet, gjestene ble tilbudt litt å tygge på og mange møtte hverandre for første gang.
 
BU2012, 
Seniorrådgiver Tom Pape har selv sittet i bydelsutvalg og introduserte adm. dir. Lars Erik Flatø.
 
 BU2012,
Publikum lytter til til adm. dir.  Flatø, han hadde fokus på hva LDS kan gjøre for bydelene, og fortalte også litt om sykehusets historie. 
 
 

27.03.2012 12:14:27