Om NWI
Nic Waals Institutt:
Velkommen til NWI
Nic Waals Institutt er en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk som gir et behandlingstilbud til barn og ungdom i alderen 0 - 18 år i Oslo kommune. Instituttet har ansvaret for bydelene: Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Vestre Aker. I tillegg har instituttet et byomfattende tilbud til sped- og småbarnsfamilier.
07.11.2013 10:00:00
Organisasjonskart NWI
Organisasjonskartet viser forholdet mellom NWIs linje- og stabsfunksjoner. Instituttet er inndelt i fire kliniske seksjoner med seksjonsleder direkte i linje til avdelingssjef.
23.08.2012
Praktiske opplysninger:
Slik finner du Nic Waals Institutt
Besøksadressen vår er Spångbergv. 25 ved Voldsløkka. Henvendelser angående øyeblikkelig hjelp tas imot i hele åpningstiden. Utenom åpningstid kan du henvende deg til Psykiatrisk vakttjeneste ved Legevakten, tlf. 22 93 22 93.
14.11.2011 08:00:00