Oralmotorikk - Instruksjoner og øvelser
Trening med Chewy Tube
Treningsopplegget for Chewy Tube består av en rekke øvelser med langsomt stigende vanskelighetsgrad. Etter hvert som brukeren klarer én øvelse, går hun videre til neste nivå i programmet.
Chewy Tube 1 (for nett)

Nivå 1 - å holde
Holde mellom jekslene, en gang på hver side i 2 sek
Holde mellom jekslene, en gang på hver side i 5 sek
Holde mellom jekslene, en gang på hver side i 10 sek

Nivå 2 - å bite
Bite på tyggetuben, på begge sider i 10 sek
Bite på tyggetuben, på begge sider i 15 sek
Bite på tyggetuben, på begge sider i 20 sek

Nivå 3 - å tygge
Tygge på tyggetuben 3 ganger på hver side
Tygge på tyggetuben 5 ganger på hver side
Tygge på tyggetuben 10 ganger på hver side
Tygge på tyggetuben 15 ganger på hver side
Tygge på tyggetuben 20 ganger på hver side
Tygge på tyggetuben 25 ganger på hver side
Tygge på tyggetuben 30 ganger på hver side

Til høyre kan du laste ned avkrysningsskjema for treningen

Opplegget er oversatt etter program utviklet av logoped Lotta Sjögreen, Mun-H-Center.

Les mer på Hjelpemidler » Chewy Tube

Kontaktpersoner ved TAKO-senteret
Spesialfysioterapeut Malik Mahic (Malik.Mahic@tako.no)
Spesiallogoped Pamela Åsten (Pamela.Asten@tako.no)
Logoped Vesna Stoilkovic  (Vesna.Stoilkovic@tako.no)
Telefon: 23 22 59 49

09.01.2012 14:58:30
Vedlegg