Om TAKO-senteret
Sjeldne medisinske tilstander (SMT) kan medføre problemer også i munnhulen. TAKO-senteret er et landsdekkende kompetansesenter. Vi utreder og behandler pasienter med SMT. Vi samler, systematiserer og formidler kunnskap om slike forhold til helsepersonell og tannhelsetjenesten.
Nina og pas på armen_1

Telefon:
Faks:
E-post:
Besøksadresse:

 23 22 59 49
23 22 59 48
tako@tako.no
Lovisenberggt. 17, Oslo

 

10.06.2013