Enheter i Klinikk for medisin
Klinikk for medisin:
Post 6 - Infeksjon og gastro

Hovedvekten av pasientene på post 6 blir behandlet for infeksjon- og gastro-medisinsk problematikk.

Telefonnummer: 23 22 58 50

Beliggenhet: 5. etasje i Lovisenberggt. 17, inngang via fra sykehusets hovedresepsjon. Posten er en medisinsk sengepost med 24 senger, inkludert 2 høyteknologiske isolat der pasienter kan luftsmitteisoleres. Hovedvekten av pasientene på post 6 blir behandlet for infeksjon- og gastro-medisinsk problematikk. Vanlige diagnoser er:

 • Morbus Crohn
 • Ulcerøs kolitt
 • Leversvikt
 • Pneumoni
 • Erysipelas
 • Pyelonefritt
 • Sårinfeksjoner
 • Tuberkulose
23.09.2013 01:45:00
Klinikk for medisin:
Medisinsk poliklinikk
Medisinsk poliklinikk har kompetanse innen generell indremedisin, blodsykdommer, diabetes, geriatri, hjerte- og karsykdommer, infeksjonssykdommer, lungesykdommer, mage- og tarmsykdommer og stoffskiftesykdommer. For mer kontaktinformasjon og avbestilling av time:
01.07.2013 01:50:00
Klinikk for medisin
Medisinsk akuttseksjon
Medisinsk akuttseksjon består av Medisinsk mottak og Medisinsk intensiv og overvåking.
Seksjonsleder er Solveig Viken.
Seksjonsoverlege er Per Drottning.
15.08.2012 02:00:00
Klinikk for medisin:
Post 7 - Lunge, Hematologi og Onkologi

Post 7 har 24 senger og behandler pasienter innefor lunge, hematologi og onkologi.

Vi behandler blant annet pasienter med:

 • KOLS
 • Astma
 • Tracostomier,
 • Oksygentilpasning
 • Pleuratapping
 • Thoraxdren
 • Anemier,
 • Lungeembolier
 • Cancer
 • Dyp vene trombose

15.08.2012 01:30:00
Klinikk for medisin:
Post 8 - Hjerte, slag og akuttgeriatri
Post 8 har 24 senger og behandler i hovedsak hjertesyke og slagrammede pasienter, samt andre indremedisinske pasienter. Diagnoser vi forholder oss mye til er akutt hjerneslag, hjerteinfarkt, hjertesvikt, atrieflimmer, ustabil angina pectoris og hjerteopererte pasienter.
15.08.2012 00:30:00
Klinikk for medisinsk service:
Enhet for Ergoterapi og Logopedi
Avdelingsleder: Randi Ringseth (23 22 54 26)
Ergoterapi - Medisin - 23 22 54 21 / 5423 / 5426
Ergoterapi - Hospice - 23 22 61 41
Logopedens telefonnummer: 23 22 54 13
14.06.2011
Medisinsk poliklinikk
Diabetes poliklinikken
På Diabetes poliklinikken ved Lovisenberg Diakonale Sykehus samarbeider endokronologer/nyrespesialist og diabetessykelpeiere med utredning/oppfølging av pasienter med diabetes.
17.04.2009 14:22:43
Medisinsk poliklinikk
Gastropoliklinikken
På Gastropolklinikken ved Lovisenberg Diakonale Sykehus er det utredning/behandling av pasienter med mage/tarm problematikk.
17.04.2009 14:10:39
Medisinsk poliklinikk
Hjertepoliklinikken
På Hjertesviktpoliklinikken ved Lovisenberg Diakonale Sykehus samarbeider hjertespesialister og hjertesviktsykelpeiere med utredning/oppfølging av hjertesviktpasienter.
17.04.2009 12:49:47
Medisinsk poliklinikk:
Lungepoliklinikken
På lungepoliklinikken ved Lovisenberg Diakonale Sykehus samarbeider lungelege og lungesykepleier med utredning og oppfølging av lungepasienter.
05.02.2009 10:12:06