Enheter i Klinikk for medisin
Klinikk for medisin:
Enhet for Ergoterapi og Logopedi
Avdelingsleder: Ann-Cathrin Nilsen
Telefon: 23 22 55 29
E-post: acan@lds.no
21.11.2014 11:00:00
Klinikk for medisin:
Post 7 - Lunge, Hematologi og Onkologi

Post 7 har 24 senger og behandler pasienter innefor lunge, hematologi og onkologi.


 

Seksjonsoverlege hematologi Ann-Karin Solvang.
Seksjonsoverlege lungesykdommer Syed Nadeem Hussain.

Vi behandler blant annet pasienter med:

 • KOLS
 • Astma
 • Traceostomier,
 • Oksygentilpasning
 • Pleuratapping
 • Thoraxdren
 • Anemier,
 • Lungeembolier
 • Cancer
 • Dyp vene trombose
 • Cellegiftbehandling

03.11.2014 01:30:00
Klinikk for medisin:
Post 6 - Infeksjon og gastro

Hovedvekten av pasientene på post 6 blir behandlet for infeksjon- og gastro-medisinsk problematikk.

Telefonnummer: 23 22 58 50

Beliggenhet: 5. etasje i Lovisenberggt. 17, inngang via fra sykehusets hovedresepsjon. Posten er en medisinsk sengepost med 26 senger, inkludert 2 høyteknologiske isolat der pasienter kan luftsmitteisoleres. Hovedvekten av pasientene på post 6 blir behandlet for infeksjon- og gastro-medisinsk problematikk.

Seksjonsoverlege Mage-tarm sykdommer: Finn Strøm.
Seksjonsoverlege infeksjonssykdommer Per Gerlyng.

Vanlige diagnoser er:
 • Morbus Crohn
 • Ulcerøs kolitt
 • Leversvikt
 • Pneumoni
 • Erysipelas
 • Pyelonefritt
 • Sårinfeksjoner
 • Tuberkulose
23.09.2013 01:45:00
Klinikk for medisin:
Medisinsk poliklinikk
Medisinsk poliklinikk har kompetanse innen generell indremedisin, blodsykdommer, diabetes, geriatri, hjerte- og karsykdommer, infeksjonssykdommer, lungesykdommer, mage- og tarmsykdommer og stoffskiftesykdommer. For mer kontaktinformasjon og avbestilling av time:
01.07.2013 01:50:00
Klinikk for medisin
Medisinsk akuttseksjon
Medisinsk akuttseksjon består av Medisinsk mottak og Medisinsk intensiv og overvåking.

Seksjonsleder er Solveig Viken.
Seksjonsoverlege Per Drottning

15.08.2012 02:00:00
Klinikk for medisin:
Post 8 - Hjerte, slag og akuttgeriatri
Geriatrisk-/slagpoliklinikk
Post 8 har 26 senger og behandler i hovedsak hjertesyke og slagrammede pasienter, samt andre indremedisinske pasienter. Diagnoser vi forholder oss mye til er hjerteinfarkt, hjertesvikt, atrieflimmer, ustabil angina pectoris, hjerteopererte pasienter, akutt hjerneslag og akutt funksjonssvikt.
Geriatrisk poliklinikk: utredning av de vanligst geriatriske tilstander
Slagpoliklinikk: kontroll og videre oppfølging etter hjerneslag.

Seksjonsoverlege hjertesykdommer Torstein Jensen.
Seksjonsoverlege geriatri Tor Olav Rui.

15.08.2012 00:30:00
Medisinsk poliklinikk
Diabetes poliklinikken
På Diabetes poliklinikken ved Lovisenberg Diakonale Sykehus samarbeider endokronologer/nyrespesialist og diabetessykelpeiere med utredning/oppfølging av pasienter med diabetes.
17.04.2009 14:22:43
Medisinsk poliklinikk
Gastropoliklinikken
På Gastropolklinikken ved Lovisenberg Diakonale Sykehus er det utredning/behandling av pasienter med mage/tarm problematikk.
17.04.2009 14:10:39
Medisinsk poliklinikk
Hjertepoliklinikken
På Hjertesviktpoliklinikken ved Lovisenberg Diakonale Sykehus samarbeider hjertespesialister og hjertesviktsykelpeiere med utredning/oppfølging av hjertesviktpasienter.
17.04.2009 12:49:47
Medisinsk poliklinikk:
Lungepoliklinikken
På lungepoliklinikken ved Lovisenberg Diakonale Sykehus samarbeider lungelege og lungesykepleier med utredning og oppfølging av lungepasienter.
05.02.2009 10:12:06