Til startsiden
Til startsiden


Lovisenberg Diakonale Sykehus AS drives på ideell basis med diakonalt verdigrunnlag. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Vi er lokalsykehus for flere bydeler i Oslo innen indremedisin og psykiatri. Kirurgien tar imot pasienter fra hele landet for planlagte operasjoner. For planlagt behandling gjelder Fritt sykehusvalg.
Hvis du ønsker å gi tilbakemelding til sykehuset,
klikk her for å skrive en e-post


Les mer  -  FINN OSS: Kart og veibeskrivelse
Pasient- og pårørendeopplæring, Lovisenberg:
Pasient- og pårørendeopplæring er en av sykehusets kjerneoppgaver. Her er høstens kurstilbud med oversikt over aktuelle datoer.Les mer
Hospice Lovisenberg
Hospice Lovisenberg - Senter for Lindring og Livshjelp feirer 20 års i 2014. Vi inviterer til jubileumskonferanse for helsepersonell torsdag 16.oktober kl.09.00-15.30 i Gamle Logen.Les mer
Lovisenberg Diakonale Sykehus / HSØ:
Helse Sør-Øst er generelt godt forberedt på å håndtere ulike hendelser, og sykehusene gjennomgår nå planverk og personellsituasjonen for å være best mulig forberedt. Sykehusene vurderer også tiltak for å kunne gi god psykososial oppfølging til de som har behov for dette i situasjonen vi har nå.Les mer
Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender»:
Lovisenberg Diakonale Sykehus var godt representert på årets ledersamling i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet som nylig ble holdt i Trondheim. -Pasientsikkerhet er et ledelsesansvar, og det er viktig å vite hvilke grep du som leder kan ta for å øke pasientenes trygghet, kommenterte sykehusets adm.direktør Torger Ødegaard.Les mer
Lovisenberg Diakonale Sykehus:
Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkte Lovisenberg Diakonale Sykehus tisdag 24. juni. Han fikk høre om planer for kapasitetsutvidelse og om sykehusets gode resultater når det gjelder tilbudet "Raskere tilbake", samt om oppgavedeling mellom profesjonene som har gitt økning i operasjonstilbudet.Les mer
Psykiatrisk avdeling ved Lovisenberg inviterer til:
... som er et tilbud til pasientenes pårørende. Tilbudet er for alle: ektefelle, partnere, foreldre, søsken og barn over 18 år. Vi informerer om avdelingene, og innleder hver gruppe med ett tema. Vi deler også erfaringer og tar opp forhold som pårørende er opptatt av angående sykehusbehandling, og snakker om problemstillinger som oppstår når en i familien får en psykisk lidelse.Les mer
TAKO-senteret:
Sykehustannklinikken ved Lovisenberg Diakonale Sykehus gir undersøkelse og behandling til pasienter som har både et rusproblem psykiatrisk diagnose (dobbeltdiagnose), i Helse Sør-Øst. Nå vil tilbudet også omfatte alle inneliggende pasienter ved sykehuset samt noen polikliniske pasienter med aktuelle problemstillinger knyttet til munnhelse. Bakgrunnen for dette er en forsøksordning med tannhelsetjenester som er initiert av Helse- og omsorgsdepartementet.Les mer
TAKO-senteret:
De fleste av oss bruker munnen til å spise, drikke, og snakke uten egentlig å tenke på hvordan vi gjør det. Noen av de som har funksjonshemminger som følge av sjeldne medisinske tilstander (SMT) opplever utfordringer med å øve seg opp til å få kontroll på munnen. Disse pasientene og deres pårørende kan få god hjelp hos TAKO-senteret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Vi har snakket med Pamela Åsten, som er en del av det oralmotoriske teamet (OMT) ved senteret.Les mer
Psykiatrisk avdeling, LDS:
Kristin Østlie forsker på hvordan en bygger allianser i psykoterapi med personer som sliter med selvmordstanker. Hun er ansatt ved Psykiatrisk avdeling ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og er leder av sykehusets nettverk for selvmordsforebygging. Målgruppen for arbeidet er pasienter som strever med selvmordstanker og/eller har gjort selvmordsforsøk. For å hjelpe disse pasientene bedre styrkes kompetansen hos de som møter pasientene.Les mer
 
Snarveier:

Facebook,

Flere saker

Kontakt

23 22 50 00
Lovisenberggata 17
Postadr.: 0440 Oslo
E-post: post@lds.no
Mer kontaktinfo her
Besøkstid:
Klinikk for kirurgi:
15:00 - 19:00
Klinikk for medisin:
13:00 - 19:00

Samhandling

Sykehuset legger vekt på sam­handling med fastleger og pleie- og omsorgs­personell i kommunen, og har samarbeidsavtaler med bydelene. Det arbeides også med ulike samhandlings­prosjekter. 
Les mer

Pasient-og pårørendeopplæring

Signaturbilde_LMS_LDS_Liten

Pasient-og pårørendeopplæring ved Lovisenberg Diakonale Sykehus består av mange forskjellige tilbud. Klikk på en av lenkene under for å få vite mer.

Kursoversikt... Om PPO...

Fra sykehuskirken - Les søndagshilsen...

På sykehuset holdes guds-tjenester alle søn- og hellig-dager. Hospicene Lovisenberg og Sangen og Vor Frue Hospital holder gudstjenester hverdager.

Presseklipp

Brukerutvalget

Vi legger til rette for brukermed-virkning ved bruk av pasienters og pårørendes erfaring og kunnskap for å utvikle og forbedre pasient-behandlingen.
Les mer om brukerutvalget her...

Frivilligtjenesten

Frivillige utfører flere oppgaver av praktisk og sosial art. Sykehuset har en lang tradisjon med frivillighet, bl.a. gjennom samarbeid med Røde Kors.
Les mer om frivilligtjenesten her...