Til startsiden
Til startsiden


Lovisenberg Diakonale Sykehus AS drives på ideell basis med diakonalt verdigrunnlag. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Vi er lokalsykehus for flere bydeler i Oslo innen indremedisin og psykiatri. Kirurgien tar imot pasienter fra hele landet for planlagte operasjoner. For planlagt behandling gjelder Fritt sykehusvalg.
Hvis du ønsker å gi tilbakemelding til sykehuset,
klikk her for å skrive en e-post


Les mer  -  FINN OSS: Kart og veibeskrivelse
Psykiatrisk avdeling ved Lovisenberg inviterer til:
... er et tilbud til pasientenes pårørende. Tilbudet er for alle: ektefelle, partnere, foreldre, søsken og barn over 18 år. Vi informerer om avdelingene, og innleder hver gruppe med ett tema. Vi deler også erfaringer og tar opp forhold som pårørende er opptatt av angående sykehusbehandling, og snakker om problemstillinger som oppstår når en i familien får en psykisk lidelse.Les mer
Tolketjenesten ved LDS:
Tolketjenesten ved Lovisenberg Diakonale sykehus holdt 9. desember for andre gang fagundervisning for tolker som er tilknyttet sykehuset. Undervisningen gis for at tolkene skal bli flinke til å forstå hvordan sykdom og behandling omtales, og å oversette dette. Denne gangen var det fokus på diabetes type 1 og 2. Diabetessykepleier Anne Elisabeth Huseby fra Medisinsk poliklinikk foredro.Les mer
Lovisenberg Livshjelpsenter:
Lovisenberg Livshjelpsenter tilbyr følgende kurs for pasienter og pårørende: Pårørendekurs, Etterlattekurs, GRIP DAGEN- bevisstgjøring - muligheter og valg: "Hvordan leve med kreft? Mestring av psykiske utfordringer" For pasienter som lever med kreft og deres pårørende og MINDFULNESS, Når sorgen setter seg i kroppenLes mer
Kirurgisk klinikk:
M.Sc. Øystein Skare ved Institutt for klinisk medisin forsvarte sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Study design and outcome measures for evaluation of the treatment for SLAP lesions in the shoulder.Les mer
Organisasjon:
Bjørn Magne Eggen er ansatt som ny fagdirektør ved sykehuset. - Jeg er veldig glad for at Eggen blir vår nye fagdirektør, sier administrerende direktør Lars Erik Flatø i en kommentar. Eggen kommer fra stilling som divisjonsdirektør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.Les mer
Hospice Lovisenberg:
Den handler om lindrende nærvær. Alle skal dø. Men de færreste snakker om det. For noen er det jobben. Av Kristin Horn Talgø og Erik M. Sundt. Les den her.
Hospice Lovisenberg - Senter for Lindring og Livshjelp:
Onsdag 3. desember hadde Hospice Lovisenberg premiere på 5 undervisningsfilmer for helsepersonell som arbeider med alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende. Høsten 2013 mottok Hospice Lovisenberg i samarbeid med Kreftforeningen kr. 250.000,- fra Extra Stiftelsen for å lage filmene. Se dem her.Les mer
Krirugisk klinikk - LDS:
Fysioterapeutene fra Kirurgisk klinikk arrangerte tirsdag 18. november seminar for fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten med tema "Kneproteser - postoperativ oppfølging etter kneprotesekirurgi - Hva kan fysioterapeuter bidra med?" Seminaret ble arrangert som et ledd i å bedre samhandlingen mellom sykehus og kommunehelsetjenesten.Les mer
Kronikk i Dagsavisen:
Line Indrevoll Stänicke spør om frafallet i skolen kan forstås som et individuelt samfunnsopprør, om enn i en selvdestruktiv form? Unge i dag er omtalt som «CV-generasjonen». Parallelt med prestasjonspress og konkurranse, opplever mange et konformitetspress; må være lik de andre, men heller ikke for vanlig. De må bli vellykkede, spesielle, kjente og eksperter. A4-livet er forbundet med det negative, det middelmådige og kjedelige. Da er det ikke vits å bli voksen. Les resten her.
 
Snarveier:

Facebook,   Twitter,   Linkedin,

Flere saker

Kontakt

23 22 50 00
Lovisenberggata 17
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo
E-post: post@lds.no
Mer kontaktinfo her
Besøkstid:
Klinikk for kirurgi:
15:00 - 19:00
Klinikk for medisin:
13:00 - 19:00

Samhandling

Sykehuset legger vekt på sam­handling med fastleger og pleie- og omsorgs­personell i kommunen, og har samarbeidsavtaler med bydelene. Det arbeides også med ulike samhandlings­prosjekter. 
Les mer

Pasient-og pårørendeopplæring

Signaturbilde_LMS_LDS_Liten

Pasient-og pårørendeopplæring ved Lovisenberg Diakonale Sykehus består av mange forskjellige tilbud. Klikk på en av lenkene under for å få vite mer.

Kursoversikt... Om PPO...

Fra sykehuskirken - Les søndagshilsen...

På sykehuset holdes guds-tjenester alle søn- og hellig-dager. Hospicene Lovisenberg og Sangen og Vor Frue Hospital holder gudstjenester hverdager.

Presseklipp

Brukerutvalget

Vi legger til rette for brukermed-virkning ved bruk av pasienters og pårørendes erfaring og kunnskap for å utvikle og forbedre pasient-behandlingen.
Les mer om brukerutvalget her...

Frivilligtjenesten

Frivillige utfører flere oppgaver av praktisk og sosial art. Sykehuset har en lang tradisjon med frivillighet, bl.a. gjennom samarbeid med Røde Kors.
Les mer om frivilligtjenesten her...