Til startsiden
Til startsiden


Lovisenberg Diakonale Sykehus AS drives på ideell basis med diakonalt verdigrunnlag. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Vi er lokalsykehus for flere bydeler i Oslo innen indremedisin og psykiatri. Kirurgien tar imot pasienter fra hele landet for planlagte operasjoner. For planlagt behandling gjelder Fritt sykehusvalg.
Hvis du ønsker å gi tilbakemelding til sykehuset,
klikk her for å skrive en e-post


Les mer  -  FINN OSS: Kart og veibeskrivelse
Hospice Lovisenberg:
Hospice Lovisenberg - Senter for Lindring og Livshjelp feirer 20 år i 2014. Vi inviterer til jubileumskonferanse for helsepersonell torsdag 16.oktober kl. 09:00 - 15:30 i Gamle Logen i Oslo. OBS! - Påmeldingsfristen er endret fra 15. til 28. september. Meld deg på her.Les mer
Diakoni:
Prof. em. Gracia Grindal forleser om "Bringing Lovisenberg to America. Elisabeth Fedde (1850-1921) and the Norwegian Deaconess Movement in America". Stedet er Meninghetsfakultetet, auditorium 4, mandag 13. oktober kl 14:15-15:15.Les mer
Pasient- og pårørendeopplæring, Lovisenberg:
Pasient- og pårørendeopplæring er en av sykehusets kjerneoppgaver. Her er høstens kurstilbud med oversikt over aktuelle datoer.Les mer
Pastoralklinisk utdanning (PKU) på Lovisenberg:
PKU er en meritterende etter- og videreutdanning i sjelesorg for prester og diakoner. Lovisenberg var det første sted i landet som innførte denne utdanningen tidlig på 50-tallet. Utdannelsen har gjennomgått mange utviklingsfaser, og er i dag landets mest omfattende og mest etterspurte spesialistutdanning i sjelesorgfaget.Les mer
Ernæring:
Hverdagen med irritabel tarm-syndrom (av engelsk Irritable Bowel Syndrome - IBS) handler om pinlige lukter og lyder, magesmerter og akutte toalettbesøk. Mageplagene hos IBS-pasienter forverres av å spise visse typer tungt fordøyelige karbohydrater, omtalt som FODMAP (fermenterbare oligosakkarider, disakkarider, monosakkarider og polyoler). Få råd om riktig mat her.
Samhandling:
Lovisenberg Diakonale Sykehus har gjennom mange år gitt tilbud om opplæring i gruppe for folk med diabetes type 2. Som følge av samhandlingsreformen, overføres nå ansvaret for opplæringen fra spesialisthelsetjenesten til kommune/bydel. Frisklivssentralen i bydel Sagene igangsetter i september det første kurset for målgruppen i samarbeid med LDS.Les mer
Hospice Lovisenberg:
Kurs i Mindfulness og Livsstyrketrening er et nytt tilbud til etterlatte på Hospice Lovisenberg - Senter for Lindring og Livshjelp. I Omsorg nr. 2 / 2014 er det en artikkel som forteller om kurset og hva man ønsker å oppnå med det. Les den her.
Lovisenberg Diakonale Sykehus:
Lærlingene blir her et år og det skal være en lærling på hver sin sengepost. De har avsluttet et års læretid på Cathinka Guldberg-senteret og skal nå spisse sin læring inn mot en 3 dagers fagprøve til våren. Den er avslutningen på denne yrkesutdanningen i regi av videregående skole. Administrerende direktør Torger Ødegaard ønsket dem velkommen.Les mer
Psykiatrisk akuttavdeling LDS / Sykepleien:
Et pilotprosjekt på Lovisenberg sykehus tar sikte på å redusere bruken av tvangsmidler. Psykiatrisk akuttavdeling ved Lovisenberg sykehus består av en inntakspost og to sub-akuttposter med til sammen 26 sengeplasser. De har cirka 900 innleggelser i året. Sykepleien nr. 09 inneholder en artikkel om hvordan Martin Veland, Anders Jacob og de andre ved Psykiatrisk avdeling arbeider for å redusere bruken av tvang. Les den her.
 
Snarveier:

Facebook,

Flere saker

Kontakt

23 22 50 00
Lovisenberggata 17
Postadr.: 0440 Oslo
E-post: post@lds.no
Mer kontaktinfo her
Besøkstid:
Klinikk for kirurgi:
15:00 - 19:00
Klinikk for medisin:
13:00 - 19:00

Samhandling

Sykehuset legger vekt på sam­handling med fastleger og pleie- og omsorgs­personell i kommunen, og har samarbeidsavtaler med bydelene. Det arbeides også med ulike samhandlings­prosjekter. 
Les mer

Pasient-og pårørendeopplæring

Signaturbilde_LMS_LDS_Liten

Pasient-og pårørendeopplæring ved Lovisenberg Diakonale Sykehus består av mange forskjellige tilbud. Klikk på en av lenkene under for å få vite mer.

Kursoversikt... Om PPO...

Fra sykehuskirken - Les søndagshilsen...

På sykehuset holdes guds-tjenester alle søn- og hellig-dager. Hospicene Lovisenberg og Sangen og Vor Frue Hospital holder gudstjenester hverdager.

Presseklipp

Brukerutvalget

Vi legger til rette for brukermed-virkning ved bruk av pasienters og pårørendes erfaring og kunnskap for å utvikle og forbedre pasient-behandlingen.
Les mer om brukerutvalget her...

Frivilligtjenesten

Frivillige utfører flere oppgaver av praktisk og sosial art. Sykehuset har en lang tradisjon med frivillighet, bl.a. gjennom samarbeid med Røde Kors.
Les mer om frivilligtjenesten her...