Til startsiden
Til startsiden


Lovisenberg Diakonale Sykehus AS drives på ideell basis med diakonalt verdigrunnlag. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Vi er lokalsykehus for flere bydeler i Oslo innen indremedisin og psykiatri. Kirurgien tar imot pasienter fra hele landet for planlagte operasjoner. For planlagt behandling gjelder Fritt sykehusvalg.
Hvis du ønsker å gi tilbakemelding til sykehuset,
klikk her for å skrive en e-post


Les mer  -  FINN OSS: Kart og veibeskrivelse
Pastoralklinisk utdanning (PKU) på Lovisenberg:
PKU er en meritterende etter- og videreutdanning i sjelesorg for prester og diakoner. Lovisenberg var det første sted i landet som innførte denne utdanningen tidlig på 50-tallet. Utdannelsen har gjennomgått mange utviklingsfaser, og er i dag landets mest omfattende og mest etterspurte spesialistutdanning i sjelesorgfaget.Les mer
Lovisenberg DPS:
SEPREP tverrfaglig utdanningsprogram Gamle Oslo med ACT/FACT-metodikk (det første i landet med dette fokuset). Det startes SEPREP-utdanning i regi av Bydel Gamle Oslo vårsemesteret 2015 med oppstart 16. og 17. april på Sundvolden hotell. Søknadsfrist er 1. februar 2015.Les mer
Lovisenberg Diakonale Sykehus:
Fra 1. januar 2015 innføres Pakkeforløp for kreft for de fire vanligste kreftformene - lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft. I løpet av 2015 implementeres totalt 28 pakkeforløp. Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus er det pakkeforløp for lungekreft, tykk- og endetarmskreft som skal implementeres i denne omgang. Pakkeforløp for kreft gir forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende.Les mer
Lovisenberg DPS - personlighetsforstyrrelser:
Hele 10 - 12 % av befolkningen i Norge har en personlighetsforstyrrelse. Seksjon Gruppebehandling ved Lovisenberg DPS deltar i det såkalte Dagbehandlingsnettverket for personlighetsfokuserte behandlingsprogrammer i Norge, og tilbyr pasienter som har personlighetsforstyrrelse et tilrettelagt behandlingstilbud.Les mer
Byen vokser:
Som følge av befolkningsveksten i bydelene sykehuset har ansvar for, utvider vi vår kapasitet gjennom nybygg og ombygninger. Byggeaktivitetene vil pågå i flere år fremover, og det vil til tider være både økt trafikk og redusert fremkommelighet i Lovisenberggata, og det blir vanskeligere å parkere. Vi oppfordrer derfor alle som har mulighet til å benytte offentlig transport om å bruke dette. De som må kjøre bil bør beregne ekstra tid.
Lovisenberg Livshjelpsenter:
Å leve som pårørende til en kreftsyk, gir ulike utfordringer til hverdagen. Gjennom pårørendekurset ønsker vi å bidra til mestring av pårørenderollen gjennom økt kunnskap og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon. Det serveres et enkelt måltid.Les mer
Kirirgisk klinikk - LDS:
I den norske befolkningen anslås det at 10-12 % blant personer over 60 år lider av slitasjegikt. I Norge settes det inn 4377 kneproteser årlig (500 ved LDS). Antallet forventes å øke i årene framover i takt med eldrebølgen. Like etter operasjonen vil mange pasienter kunne ha en del smerter. Det er derfor viktig med god postoperativ smertebehandling. En flerfaglig gruppe forskere ved Lovisenberg studerer smerter etter knekirurgi for å utvikle bedre smertebehandling.Les mer
Pasient- og pårørendeopplæring, LDS:
Atrieflimmerpoliklinikken ved Medisinsk klinikk ved LDS tilbyr pasienter og pårørende kurs som hjelper dem å ha en så normal livsstil som mulig på tross av sykdommen. Økt kunnskap og forståelse skaper økt trygghet rundt det å leve med atrieflimmer (hjerteflimmer), som er en forutsetning for å mestre å leve med sykdommen. Det deltar pasienter fra både Lovisenberg sektor og andre deler av landet på kursene.Les mer
Psykiatrisk klinikk ved Lovisenberg inviterer til:
... som er et tilbud til pasientenes pårørende. Tilbudet er for alle: ektefelle, partnere, foreldre, søsken og barn over 18 år. Vi informerer om avdelingene, og innleder hver gruppe med ett tema. Vi deler også erfaringer og tar opp forhold som pårørende er opptatt av angående sykehusbehandling, og snakker om problemstillinger som oppstår når en i familien får en psykisk lidelse.Les mer
 
Snarveier:

Facebook,   Twitter,   Linkedin,

Flere saker

Kontakt

23 22 50 00
Lovisenberggata 17
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo
E-post: post@lds.no
Mer kontaktinfo her
Besøkstid:
Klinikk for kirurgi:
15:00 - 19:00
Klinikk for medisin:
13:00 - 19:00

Samhandling

Sykehuset legger vekt på sam­handling med fastleger og pleie- og omsorgs­personell i kommunen, og har samarbeidsavtaler med bydelene. Det arbeides også med ulike samhandlings­prosjekter. 
Les mer

Pasient-og pårørendeopplæring

Signaturbilde_LMS_LDS_Liten

Pasient-og pårørendeopplæring ved Lovisenberg Diakonale Sykehus består av mange forskjellige tilbud. Klikk på en av lenkene under for å få vite mer.

Kursoversikt... Om PPO...

Fra sykehuskirken - Les søndagshilsen...

På sykehuset holdes guds-tjenester alle søn- og hellig-dager. Hospicene Lovisenberg og Sangen og Vor Frue Hospital holder gudstjenester hverdager.

Presseklipp

Brukerutvalget

Vi legger til rette for brukermed-virkning ved bruk av pasienters og pårørendes erfaring og kunnskap for å utvikle og forbedre pasient-behandlingen.
Les mer om brukerutvalget her...

Frivilligtjenesten

Frivillige utfører flere oppgaver av praktisk og sosial art. Sykehuset har en lang tradisjon med frivillighet, bl.a. gjennom samarbeid med Røde Kors.
Les mer om frivilligtjenesten her...