Til startsiden
Til startsiden


Lovisenberg Diakonale Sykehus AS drives på ideell basis med diakonalt verdigrunnlag. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Vi er lokalsykehus for flere bydeler i Oslo innen indremedisin og psykiatri. Kirurgien tar imot pasienter fra hele landet for planlagte operasjoner. For planlagt behandling gjelder Fritt sykehusvalg.
Hvis du ønsker å gi tilbakemelding til sykehuset,
klikk her for å skrive en e-post


Les mer  -  FINN OSS: Kart og veibeskrivelse
Psykiatri - Lovisenberg:
Solveig Melkeraaen er en ressurssterk og humørfylt filmskaper som har vært vant til å klare alt. Men, så en dag sier det stopp. Hun blir innlagt på akuttpsykiatrisk med diagnosen alvorlig depresjon. Elektrosjokkbehandling blir redningen. Solveig får livet sitt tilbake, men "flinkismønstrene" sitter i ryggmargen. Vil hun miste alt igjen? FLINK PIKE er en dokumentar om Solveig og hennes familie.Les mer
Sykehusapoteket - LDS:
Målet med legemiddelsamtalen er å gi pasientene innsikt i, og bli trygg på egen legemiddelbruk. Ved å gi pasientene økt kunnskap om legemidlers virkemåte, effekt, bivirkninger og praktisk bruk, kan de håndtere sine legemidler på en mer korrekt måte.Les mer
Hospice Lovisenberg:
I Norge dør 8 av 10 på en offentlig institusjon, altså på sykehus eller sykehjem. Hvordan ivaretas våre syke og døende? Marianne L. L. Melgård har skrevet en artikkel om Hospice Lovisenberg i Klassekampen, den kom på trykk lørdag 11. oktober. Les faksimile av artikkelen her.
Torsdag 16. oktober
Norsk resuscitasjonsråd anbefaler alle å markere hjertestansdagen 16/10. HLR-gruppen ved LDS tok derfor oppstilling utenfor kantina med et par dukker til å øve hjerte- lungeredning på, for alle som kom forbi. Mer enn 10 ganger så mange dør av plutselig hjertestans som i trafikken. Opplæring i hjerte-lungeredning redder liv.Les mer
Lovisenberg distriktspsykiatriske senter:
Lovisenberg DPS mottok nylig prosjektmidler fra Helsedirektoratet for å implementere musikkterapi i sitt behandlingstilbud. Bakgrunnen er internasjonal forskning som viser god effekt av dette behandlingstilbudet. Tirsdag 14. oktober var det høytidlig åpning av det nye tilbudet ved DPS, med snorklipping og musikalske innslag fra brukerne.Les mer
Psykiatri / Ny bok:
Boken "Mindfulness i psykologisk behandling", som er skrevet av Per-Einar Binder, Bergljot Gjelsvik, Even Halland (ved Lovisenberg DPS) og Jon Vøllestad har nylig blitt gitt ut på Universitetsforlaget. Den er en av de få innføringene som finnes på norsk om hvordan mindfulness kan anvendes i psykologisk behandling, i individualterapi og i gruppe. Boken går også i gjennom hvordan mindfulness kan anvendes ved ulike lidelser som angst, depresjon, traumer og stress.Les mer
Psykisk helsevern
- Vi ønsker velkommen satsningen på skolehelsetjeneste til ungdom i forslaget til statsbudsjett, sier klinisk sosionom Kari Langaard. Det er et lavterskeltilbud som hjelper unge å mestre vanskelige livssituasjoner uten at det må foreligge en diagnose. Dette er særlig viktig når tilbudet skal omfatte all ungdom.Les mer
Lovisenberg - Forskning:
Cand.med. Morten Magelssen ved Medisinsk klinikk LDS, og Institutt for helse og samfunn, forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Life, Medicine and Human Fulfilment. End-of-Life Decisions in Light of a Revised Natural Law Theory. Tid og sted: 9. okt. 2014 13:15, Store auditorium (B2), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20.Les mer
Pasient- og pårørendeopplæring, Lovisenberg:
Pasient- og pårørendeopplæring er en av sykehusets kjerneoppgaver. Her er høstens kurstilbud med oversikt over aktuelle datoer.Les mer
 
Snarveier:

Facebook,

Flere saker

Kontakt

23 22 50 00
Lovisenberggata 17
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo
E-post: post@lds.no
Mer kontaktinfo her
Besøkstid:
Klinikk for kirurgi:
15:00 - 19:00
Klinikk for medisin:
13:00 - 19:00

Samhandling

Sykehuset legger vekt på sam­handling med fastleger og pleie- og omsorgs­personell i kommunen, og har samarbeidsavtaler med bydelene. Det arbeides også med ulike samhandlings­prosjekter. 
Les mer

Pasient-og pårørendeopplæring

Signaturbilde_LMS_LDS_Liten

Pasient-og pårørendeopplæring ved Lovisenberg Diakonale Sykehus består av mange forskjellige tilbud. Klikk på en av lenkene under for å få vite mer.

Kursoversikt... Om PPO...

Fra sykehuskirken - Les søndagshilsen...

På sykehuset holdes guds-tjenester alle søn- og hellig-dager. Hospicene Lovisenberg og Sangen og Vor Frue Hospital holder gudstjenester hverdager.

Presseklipp

Brukerutvalget

Vi legger til rette for brukermed-virkning ved bruk av pasienters og pårørendes erfaring og kunnskap for å utvikle og forbedre pasient-behandlingen.
Les mer om brukerutvalget her...

Frivilligtjenesten

Frivillige utfører flere oppgaver av praktisk og sosial art. Sykehuset har en lang tradisjon med frivillighet, bl.a. gjennom samarbeid med Røde Kors.
Les mer om frivilligtjenesten her...