Til startsiden
Til startsiden


Lovisenberg Diakonale Sykehus AS drives på ideell basis med diakonalt verdigrunnlag. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Vi er lokalsykehus for flere bydeler i Oslo innen indremedisin og psykiatri. Kirurgien tar imot pasienter fra hele landet for planlagte operasjoner. For planlagt behandling gjelder Fritt sykehusvalg.
Hvis du ønsker å gi tilbakemelding til sykehuset,
klikk her for å skrive en e-post


Les mer  -  FINN OSS: Kart og veibeskrivelse
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS:
Torger Ødegaard blir ny administrerende direktør på Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo. Han tiltrer stillingen 1. mai i år. Ødegaard har i flere år vært byråd i Oslo kommune, senest som finansbyråd i hovedstaden. Han etterfølger Lars Erik Flatø, som etter flere år i sjefsstolen har takket ja til stillingen som generalsekretær ved Kirkens Bymisjon.Les mer
Lovisenberg Livshjelpsenter:
Ivaretagelse av seg selv i ny rolle. Lovisenberg Livshjelpsenter holder kurs for etterlatte av kreftpasienter. Kurset går over 2 ettermiddager; 8/5 og 15/5 eller 5/6 og 12/6. Begge dager kl. 16:30 - 19:00..Les mer
Hospice Lovisenberg:
Forskningstudien "Munnstellbehandling til pasienter med ubehag i munnen" startet mars 2014. Studien er en randomisert kontrollert studie som totalt inkluderer 88 pasienter ved Hospice Lovisenberg. Forskningsstudien skal sammenligne fysiologisk saltvann og salviete sin effekt på munnhelsen til alvorlig syke og døende pasienter.Les mer
Lovisenberg Diakonale Sykehus:
Sykepleier, leger og andre spesialister samarbeider om å gi IBD (Inflamatory Bowel Disease) pasienter et helhetlig kurstilbud som gjør det det lettere å leve med en sykdom som for mange er vanskelig og stigmatiserende. Kursene har fokus på erfaringsutveksling i gruppe og retter seg mot pasienter som har Crohns sykdom eller Ulcerøs kolitt.Les mer
Lovisenberg DPS / Raskere Tilbake:
Psykologene ved Raskere Tilbake - poliklinikken ved Lovisenberg DPS har tatt i bruk det nettbaserte verktøyet CheckWare i pasientbehandlingen, som gjør det mulig for pasientene å svare på spørreskjema på internett. Det gir verdifullt grunnlag til kvalitetsutvikling og forskning.Les mer
Hospice Lovisenberg / LDS:
Årsrapporten for 2013 inneholder hovedtrekkene av årets aktivitet ved Hospice Lovisenberg - Senter for Lindring og Livshjelp. Gjennom mange år med lindrende behandling, pleie og omsorg til alvorlig syke og døende har vi opparbeidet oss en unik og solid kompetanse. Like viktig som at våre pasienter drar nytte av vår kompetanse er det at vi deler denne med helsevesenet for øvrig.
Pasient- og pårørendeopplæring, Lovisenberg:
Pasient- og pårørendeopplæring er en av sykehusets kjerneoppgaver. Her er vårens kurstilbud med oversikt over aktuelle datoer.Les mer
Lovisenberg diakonale høyskole:
Lovisenberg diakonale høyskole ønsker å øke kunnskapene om sykdommen ALS (amyotrofisk lateral sklerose), om ulike utfordringer og mestringsmuligheter for den syke og for de pårørende. Målgruppen er leger, ledere, helse- og sosialarbeidere i spesialisthelsetjenesten og i kommunenes helse- og omsorgstjenester samt studenter. Les mer
Lovisenberg Diakonale Sykehus:
Fag- og forskningsdager for sykepleietjenesten ble i år arrangert av OUS. Tema for dagene var "Fra ide til virkelighet" og Lovisenberg Diakonale Sykehus var representert med fire bidrag; utmattelse i akuttfasen etter hjerneslag, hvilken effekt har implementeringen av tiltakspakken for hjerneslagsbehandling, diabetesrelaterte fotsår og utvikling av et klinisk eksperiment ved Hospice Lovisenberg.Les mer
 
Snarveier:

Facebook,

Flere saker

Kontakt

23 22 50 00
Lovisenberggata 17
Postadr.: 0440 Oslo
E-post: post@lds.no
Mer kontaktinfo her
Besøkstid:
Klinikk for kirurgi:
15:00 - 19:00
Klinikk for medisin:
13:00 - 19:00

Frivilligtjenesten

Frivillighender  Lyst til å glede noen? Frivilligtjenesten ved Lovisenberg diakonale sykehus søker flere. Passer det for deg å være frivillig? Klikk her for å lese mer og ta kontakt.

Samhandling

Sykehuset legger vekt på sam­handling med fastleger og pleie- og omsorgs­personell i kommunen, og har samarbeidsavtaler med bydelene. Det arbeides også med ulike samhandlings­prosjekter. 
Les mer

Pasient-og pårørendeopplæring

Signaturbilde_LMS_LDS_Liten

Pasient-og pårørendeopplæring ved Lovisenberg Diakonale Sykehus består av mange forskjellige tilbud. Klikk på en av lenkene under for å få vite mer.

Kursoversikt... Om PPO...

Fra sykehuskirken - Les søndagshilsen...

På sykehuset holdes guds-tjenester alle søn- og hellig-dager. Hospicene Lovisenberg og Sangen og Vor Frue Hospital holder gudstjenester hverdager.

Presseklipp

Brukerutvalget

Vi legger til rette for brukermed-virkning ved bruk av pasienters og pårørendes erfaring og kunnskap for å utvikle og forbedre pasient-behandlingen.
Les mer om brukerutvalget her...

Frivilligtjenesten

Frivillige utfører flere oppgaver av praktisk og sosial art. Sykehuset har en lang tradisjon med frivillighet, bl.a. gjennom samarbeid med Røde Kors.
Les mer om frivilligtjenesten her...