Fag

Her finner du informasjon først og fremst for fagfolk.

Se også HelseNorge.no

forskning_a_600x300png

Forskning

Lovisenberg Diakonale Sykehus har de siste årene satset på økt forskningsaktivitet, og det har ført til en rekke prosjekter og disputaser.
bibliotek_yay-10052028_600x300png

Biblioteket

LDS har avtale med biblioteket ved Lovisenberg diakonale høyskole om bibliotektjenester, og benytter høyskolens bibliotek som sykehusbibliotek. 

OBS! Biblioteket er stengt fra 17. til 21. mai.

Les mer
ith-i_trygge_hender-logo-pos-pms_600x300png

Kvalitet og pasientsikkerhet

Lovisenberg Diakonale Sykehus arbeider systematisk med pasientsikkerhet. Pasientsikkerhetsarbeid handler om å unngå de skader som kan forebygges.

Les mer