Kontaktinformasjon

Pasientinformasjonsfilmer

Her finner du pasientinformasjonsfilmer. De korresponderer med informasjon som er gitt av personalet til pasienter. Foreløpig er det lagd film som viser bruk av krykkegang og Minipep, samt en film for barn: Da Håkon og Siri var på sykehus. Se også pasientinformasjonsfilm fra TAKO-senteret.

Krykkegang

Bruk av minipep

Film for barn: Da Håkon og Siri var på sykehus

English version

Somali Version

Søkeord: krykker, film, barn.