Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser

Tlf: 23 22 59 39
Henvisning
Faks: 22 67 55 51
E-post: tako@tako.no
Ansatte

Vi tar i mot barn og voksne som har orale eller oralmotoriske problemer. Du trenger henvisning fra en fagperson for å få en klinisk vurdering. Konsultasjon og råd er gratis. Se presentasjonsfilm her.
Se også vår side på Facebook.

Om oss

Formidling av kunnskap og veiledning til tannhelsepersonell og annet helsepersonell, er senterets hovedoppgave.

Les mer

Hjelpemidler

Daglig tann- og munnstell er for mange en stor og vanskelig oppgave. Det finnes hjelpemidler som kan forenkle hverdagen.

 

Les mer

Diagnoser

TAKO-senteret har undersøkt mange pasienter med ulike diagnoser. Vi går nå gjennom våre diagnosebeskrivelser for å oppdatere disse.

Les mer

Forskning

TAKO-senteret ønsker å tilby best mulig informasjon, diagnostikk og behandlingsplaner, derfor er virksomheten forskningsbasert.

Les mer

TAKO-posten

Her finner du informasjon som kan bidra til å bedre den orale helsen hos personer med en sjelden diagnose.

Les mer

Oralmotorikk

Oralmotorikk omhandler bevegelser i munn og ansikt som utføres ved spising, drikking, tale, mimikk og for å håndtere saliva (spytt).

Les mer

Aktuelt

Arkiv med nyhetssaker fra TAKO-senteret.

E-læringskurs

I dette kurset får fagpersoner informasjon om hvordan å legge forholdene til rette for mennesker med utviklingshemning.

Les mer