Kontaktinformasjon

Analyseoversikt - Laboratoriehåndbøker

Laboratoriehåndbøkene inneholder nyttig informasjon om analyser innen medisinsk biokjemi og mikrobiologi, bl.a. forhold rundt pasientforberedelser, indikasjoner og tolkning av svar.

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Se vedlegget for informasjon om laboratoriets tilhørende referanseområder, måleprinsipper, analytisk variasjon og akkrediterte analyser.

Brukerhåndbok i mikrobiologi (OUS)